Školky, školy a dopisy v době onlinové

Školní lavice jako by pomáhaly k tomu skrýt rozdíly mezi žáky. Ti dnes nesedí ve školách, ale doma, v improvizovaných domácích lavicích. Sami nebo s rodiči, kteří mají novou, nezvyklou, tentokrát učitelskou roli. Stejně jako pro školy, je tato situaci nová i pro rodiny. A to nejen školáků, ale třeba i předškoláků - těch, co do lavic usednou teprve v září, snad. Budou dostatečně připraveni? V to doufají všichni rodiče a ani mateřské školy by na to neměly zapomínat.

Školky na svých webech sdílí úkolníčky, funkční odkazy, co dělat s dětmi, a třeba i to, jak s dětmi mluvit o koronaviru. Natáčejí videa nebo zadávají úkoly přes Facebook. To je jen malá ukázka inspirace od členek Stálé konference ředitelů, které mohou být inspirací i pro vás.

Co ale když máme děti z rodin, kde jednoduše počítač chybí, stejně tak chytrý telefon a online připojení není standardem? I toto téma ředitelé a ředitelky řeší. A nečekaně dost často.

Některé školky, zejména na menších obcích, zřídily před budovami schránky, kde si rodiče mohou na své jméno vyzvednout tištěné podklady a kam mohou zpracované úkoly opět odevzdat. Tam, kde tento způsob není možný, se píšou dopisy.

"Děti dostanou 1x týdně tištěný dopis do schránky od paní učitelky - pozdrav, motivace, hádanka, drobný úkol v souladu s ŠVP, námět na výrobek (jaro, velikonoce). Já jako ředitel přidám informace pro zákonné zástupce např. o ošetřovném, informacích k poplatkům, tipech na online práci[1]. Rodičům předškoláků aktuálně zasíláme informace k on-line zápisu do ZŠ a další materiály (již vytištěné pro doplnění). V  dopisech je přiložena ofrankovaná obálka a adresa na paní učitelku (domů). Dopisy, které přijdou zpátky, paní učitelka ohodnotí, doplní a předškolákům zašle novou práci s reakcí na předchozí práci," říká Mgr. Jiří Pavlas, MBA, ředitel ZŠ a MŠ Písařov, která  dopisy rodičům připravuje.

Říkáte si krok zpět? Tady jsou plusy „dopisu ze školy“ a hozená rukavice pro Českou poštu. Pro menší školy přeci jen může být takové zasílání zásilek finančně zatěžující, ale jak se jinak s těmito rodinami a dětmi spojit?

Význam osobního dopisu pro dítě/žáka/rodiče při realizaci a naplňování ŠVP v MŠ a ZŠ za současné situace při vzdělávání v domácích podmínkách.

 Výhody listovní zásilky (tištěného dopisu) Rizika a úskalí elektronicky zveřejňovaných nebo zasílaných materiálů 
 • rovný přístup k informacím podaných vzdělávací institucí - školou (dostupné všem);
 • možnost zaslat dětem/žákům nejen informace, ale i tištěné pracovní listy, materiály k procvičování grafomotoriky či psaní, výtvarný materiál pro výrobu pomůcky či drobného výrobku;
 • zaslané materiály  jsou vybrané pedagogem (nikoli rodičem či žákem) - je možná návaznost na předchozí učivo a ŠVP, individuální přístup k žákovi (každý může dostat vhodný úkol dle svých možnosti - v tomto ohledu zná pedagog dítě lépe než rodič a vhodně vybere i s ohledem na speciální vzdělávací potřeby dítěte);
 • velký význam tištěné podoby materiálu na zachování pravidelného procvičování jemné motoriky (procvičování grafomotoriky, psaní);
 • význam zejména pro děti předškolního věku (MŠ) a žáky mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ);
 • budování širší pozitivní vazby: škola - učitelka - rodič - dítě (potřeba vzájemného kontaktu);
 • předání informací je osobnější nežli elektronická komunikace (pocit sounáležitosti, rodič a dítě vnímá, že škole na něm záleží);
 • napomáhá zachovat sociální interakci škola - rodič, učitel – dítě;
 • možnost se zaslanými materiály později pracovat ve škole (pokud děti nemohou nyní doručit zpět, založí si doma portfolio, které dodají po ukončení opatření zpět do školy - následná kontrola, diskuze nad vypracovanými materiály);
 • koncept "Školní dopisy děti potěší" je v souladu s GDPR a neodporuje současným opatřením vlády ke koronaviru.
 • nerovný přístup k informacím podaných vzdělávací institucí - školou (není dostupné všem);
 • přístup k internetu nemají všichni zákonní zástupci/všechny děti/žáci (pouze 70 – 80 %);
 • v současné situaci absence možnosti využívat veřejně přístupná místa k internetu, (knihovny, nákupní centra, free Wi-Fi v herních centrech) problém prohlubuje;
 • možnost tisku elektronicky zaslaných materiálů má v domácím prostředí cca 5 – 10 % rodin;
 • na webu je velké množství studijních materiálů, který má různou kvalitu (rodiče nemají časové možnosti k výběru, mají problém didakticky utřídit, vhodně tematicky vybrat či zařadit).

[1] Pozn. Dopisy jsou posílány všem dětem, i těm, které mají doma online připojení.


Autoři:

Mgr. Jiří Pavlas, MBA, ředitel ZŠ a MŠ Písařov

Mgr. Lenka Volfová, týmová manažerka klíčové aktivity Management projektu SYPO

Zpět