Od 11. 3. platí zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních. Školy jsou zavřené, nicméně všechny do poslední se snaží u vzdělávání žáky udržet. Zažitou součástí vzdělávání je i hodnocení. Jak ale k tomuto procesu přistupovat nyní?

Základem by měla být informace od vedení škol všem učitelům. I v této době je potřeba zachovat směrem k žákům jednotu napříč pedagogickým sborem. Pokud přemýšlíte nad formulací doporučení pro vaše kolegy, zde je možný návrh.   

Návrh[i] postupu hodnocení žáků v době distanční výuky (výuky za použití moderních nástrojů výuky): 

  1. Průběžně

V průběhu výuky distančním způsobem hodnotíme žáky spíše motivačně – tj. známka 1, 2 (v případě neplnění úkolů písmenem N). 

  1. Na závěr období

Při závěrečné klasifikaci na konci pololetí jsou možné způsoby:

  • Odložit klasifikaci do konce září (postup dle zákona)
  • Hodnotit žáka následovně – formativní hodnocení na základě následujících podkladů:
    • Shrnutí dostupného hodnocení za dobu pobytu ve škole,
    • Hodnocení účasti na on-line vzdělávání,
    • Přihlédnutí k  výsledkům za období tří po sobě jdoucích klasifikačních období (výpočet průměru).

[i] Pozn. v úvahu je třeba vzít, že tímto škola není zbavena povinnosti postupovat dle § 168, odst. 1, písm. d, zákona 561/2004 Sb., v platném znění, ŠZ. 


Autor: Mgr. Petr Kořenek, ředitel ZŠ Vsetín, Luh, člen Stálé konference ředitelů.

Zpět