Pomoc ICT metodiků v jednotlivých krajích aneb co nejčastěji řeším

Jako člověk, který má na starosti IT v různých školách a pracuje na jeho šíření, musím smutně konstatovat, že to, co se snažím za několik let svého působení posunout na velkém množství organizací a zejména nás učitelů, se nyní povedlo zrealizovat během 14 dnů. I ti nejzarytější odpůrci IT jej najednou zvládají využívat a používat. Samotná aplikace poznatků je však pouze začátkem ve smysluplném používání IT.

V poslední době mám tu možnost jako krajský ICT metodik projektu SYPO sledovat a propojovat se s velkým množstvím učitelů a škol a musím konstatovat, že všichni se zvládají se situací vypořádat. Školy, které již dříve cloudu využívaly, jsou pochopitelně oproti ostatním ve značné výhodě. Cloud sebou přináší i další nástroje, které právě v této době tolik potřebujeme. Aplikace pro týmovou spolupráci online, konferenční hovory, výukové prostředí pro třídu a další.

Sám působím na ZŠ Lesní v Liberci a náš příběh je asi celkem obdobný jako příběh mnoha jiných škol v ČR. Aktivně jsme využívali od Google cloud, konkrétně G-Suite for Education. Učitelé byli zvyklí v dané platformě fungovat, pracovat se sdílenými prostředky a distribuovat tak obsah žákům. Na škole byly založeny žákovské účty, včetně aliasů pro jednotlivé třídy. Někteří učitelé i v době otevřených škol pracovali s Google Classroom. Učitelé prostě měli technické i odborné předpoklady pro plnohodnotné využití ICT a maximální možnou podporu v dané oblasti. Jako v každé organizaci – i u nás byli pro danou oblast učitelé nadšení i  učitelé, kteří techniku úplně nemilovali, ale dokázali si běžné věci obstarat.

Po jarních prázdninách se však situace změnila.

Všichni učitelé začali využívat prostředí Google Classroom. Hlavním tématem na naší škole se spíše stalo přiměřené a kreativní zadávání úloh pro žáky. Přeci jen je nutné respektovat situaci celých rodin, technickou dostupnost a smysluplnost daných věcí. V současné době vnímáme jako důležité setkávání žáků a učitelů a nabízíme online setkání přes Hangout Meet by Google či na jiných platformách. Jako vtipné shledávám, že před 3 týdny žáci chtěli být více online a teď dle zpětných vazeb, které máme, by online prostředí rádi vyměnili za každodenní setkání. To samé platí i o všech našich učitelích.

Závěrem si dovolím obecné shrnutí, ke kterému jsem došel z pozice krajského ICT metodika.

V mateřských školách je velmi často zavedená politika jednoho emailu v podobě ms(@)nejakadomena.cz (někdy dokonce typu seznam.cz, volny.cz apod.). Další účty v podstatě neexistují. Z praktického hlediska situaci plně rozumím, protože činnost v MŠ je oproti zbytku vzdělávacího systému specifická. Zaměstnanci mateřských škol zvládají opravdu velké množství různých pozic.

ZŠ a SŠ

Existují základní a střední školy s dokonale zavedeným cloudovým řešením, existují však také školy, které v cloudu nikdy dříve před zavřením škol nepracovaly. Tak jako v každé organizaci hodně záleží na vedení a pracovnících IT. V naprosté většině škol mají všichni učitelé vlastní pracovní maily a určené pracovníky pro rozvoj dané oblasti. Velkým tématem napříč školami však zůstává opravdu smysluplné využití nakoupených ICT zařízení.

Cloudového prostředí rozhodně není výkřikem poslední módy. Pokud to ve své organizaci s IT myslíte vážně, plnohodnotné využití cloudu může opravdu pomoci. Krajští ICT metodici v jednotlivých krajích dokážou pomoci při rozvoji organizaci v ICT, a to navíc bezplatně a objektivně. Neváhejte se na nás obrátit  s prosbou o pomoc, konzultaci. Právě daná oblast je v současné době spolu s online výukou hlavním trhákem krajských ICT metodiků SYPO v jednotlivých krajích.


Autor: Ing. Tomáš Řebíček, zástupce ředitele ZŠ Lesní v Liberci a krajský ICT metodik v Libereckém kraji

Zpět