Hra je činnost, která provází děti už od narození. Hrou se děti snažíme motivovat k různým činnostem a tím rozvíjet jejich duševní procesy, sociální vztahy, citové prožívání, cílevědomost a další. Výuková hra je běžná didaktická metoda, kterou každý učitel zařazuje do své výuky, a to v předškolním, základním i středním vzdělávání. Typů didaktických her máme spousty a můžeme je rozdělit podle různých kritérii - podle věku, cíle, zaměření, způsobu hraní, zda se jedná o hru slovní, deskovou, videohru. Jednu skupinu také tvoří počítačové hry. Právě mezi počítačové hry patří i hra Minecraft.

Hra disponuje také svou speciální verzi určenou přímo pro výuku pod názvem Minecraft Education Edition. Největší výhodu je, že tato hra nemá stanovený žádný cíl. A to je právě to, co nám pedagogům otevírá neskutečné možnosti využití. Ve výuce je tuto hru možno použít na kterémkoli stupni vzdělávání, třídě či předmětu, jelikož cíl si definuje každý vyučující podle svých potřeb.

Co to ten Minecraft vlastně je?

Jedná se o hru, pomocí které má žák schopnost pochopit pojmy spojené s budováním, udržitelností komunity, technickými zákonitostmi. Pomocí ní může zkoumat a prověřovat situace, se kterými se setká v reálném světě. Hra pomáhá rozvíjet logické myšlení, kreativitu, ale také vytváří podmínky pro spolupráci, překonávání překážek, nastavení priorit úkolů, a to za pomocí sekvenčního řešení problému.

Celá hra se odehrává se v otevřeném tzv. sandboxovém světě. Najdete zde světy tvořené z 3D bloků plné vesnic, lesů, vodních ploch, kopců, jeskyní a dalších přírodních úkazů. Bloky mají vlastnosti a strukturu materiálů, se kterými se sekáváme v reálném světě. Nevyhneme se zde ani běžným fyzikálním zákonům jako je gravitace, možnost plavání ve vodě, růst stromů a rostlin, střídání noci a dne nebo deště se sluncem. Ve hře máte možnost nastavit dva základní módy – survival a creative. Pokud použijete mód survival, pro přežití si hráč obstarávat potravu chovem nebo lovem, pěstuje plodiny, doluje materiály, staví příbytky, ve kterých se schovává před nebezpečím. V módu creative rozvíjí svou kreativitu bez starostí o vlastní přežití. Hráč zde má neomezenou svobodu pohybu a možnost různých činnosti.

Ve srovnání s klasickými verzemi Minecraftu je tato verze obohacena o funkci non-player učitelské menu, které dává učiteli možnost řízení, usměrňování, kontroly, hodnocení, komunikace, spolupráce, poskytování zpětné vazby všem žákům, kteří se nacházejí v daném čase v herním poli. Další výhodou, kterou tato verze poskytuje, je zjednodušený postup pro import světů, které již byly vytvořeny.

Pokud budete vytvářet vlastní výukový svět nebo si budete upravovat svět tak, aby vyhovoval vašim pedagogickým účelům a vašemu cíli, tato verze má v inventáři předměty, které se v klasickém Minecraftu nevyskytují nebo jsou vhodné právě pro výukové účely. Jedním z těchto předmětů, které mají funkci zdroje informací, jsou informační tabule. Tabule jsou k dispozici ve třech velikostech, a to podle délky textového řetězce, který na ně lze umístit. Dalšími informačními pomocníky jsou tzv. NCP postavičky, které nám mohou poskytnout jak textové informace, tak je lze propojit hypertextovými odkazy se zdroji dalších informací, jako jsou videa, články, obrázky. Toto je velmi výhodné v tom, že žáci nejenže mají definované další postupy, ale také zde dochází ke střídání činností mezi hrou, studiem s využitím výukového videa, hledáním odpovědí v odborných textech, konzultací problému, plánováním, spoluprací a následným přenesením získaných poznatků do prostředí virtuálního světa, kde můžou získané znalosti aplikovat a simulovat nastudované zákonitosti.

Výhodnými předměty jsou bloky, které by se daly nazvat jako „omezovače“. Jak bylo řečeno, nacházíme se v neomezeném světě a tento neomezený pohyb může být právě při plnění cíle překážkou. Tyto bloky dokáží definovat prostor, ve kterém se žák nachází a případně omezit možnost ničení části mapy, kterou jsme pracně připravovali. Jsou to bloky, které tvoří neviditelné stěny, za které je pohyb omezen (pokud postava nemá status opped). Bloky můžeme použít jako základ pro stavby. Žák má možnost tyto stavby procházet, zkoumat, prohlížet, ale nemá možnost bourat, případně stavět a měnit.

Každý žák má možnost svou práci krok po kroku zaznamenávat do svého portfolia, a to pomocí exportu snímku z kamery. Kamera je k dispozici v inventáři předmětů každého hráče, který se v herním prostoru nachází. Portfolio může být podkladem pro jeho hodnocení.

Minecraft ve výuce

Poprvé jsem se s tím, že existuje verze této hry pro výuku, setkala v roce 2015 na mezinárodní konferenci učitelů. Již tehdy ji k výuce využívalo asi 4 000 učitelů. Řekla jsem si tedy, proč to nezkusit, když jim to funguje. Od té doby, tady již 5 let, zařazuji Minecraft do své výuky jako jednu z rozšiřujících metod.

Hned po návratu z konference jsem tedy provedla první krok – zapojení svých žáků do celosvětové soutěže Dream School. Úkolem bylo postavit model školy v měřítku 1:1 a co nejvíce přiblížit realitě. Do projektu bylo zapojeno 25 žáků. V procesu plánování se museli žáci seznámit s plány školy. Tyto nám nebyly v plné míře k dispozici, takže jsme toto rozšířili o dovednosti s vyhledávání na internetu, a to konkrétně v katastrálních mapách. Dalším pojmem bylo měřítkem mapy a přepočítávání velikostí stavby do reálných délek. Poté bylo nutno délky přizpůsobit pomocí zaokrouhlování do velikostí realizovatelných v prostředí Minecraftu (délka 1 kostky je 1 m2). Setkávali jsme se zde s pojmy jako čtverec, obdélník, krychle, kvádr, ovál a dalšími geometrickými tvary.

Ve fázi výstavby prvně žáci řešili problém umístění stavby do terénu. Seznamovali s materiály, které při stavbě využili nebo se kterými se setkali přímo ve světě Minecraftu, a s jejich vlastnostmi. V této fázi také vytvářeli souhrny použitých materiálů v programu MS Excel. Výstupem byla tedy nejen stavba, ale i dokumenty z fáze plánování a souhrnné přehledy s využitým materiálem. Bylo neskutečně zajímavé je sledovat a být aktivním článkem dění.

Minecraft je hra, která rozvíjí dovednosti 21. století, a to komunikaci, spolupráci, řešení problémů, rozdělení si rolí, odpovědnost za splnění úkolu, sebekontrola. Má neomezené možnosti. Je jen na vás, jaký cíl stanovíte. Může to být stavba středověkého města a simulace života v něm, kde budete hledat odpovědi na otázky týkající se například velkomoravské říše. Můžete řešit zavodňování vodních ploch nebo výstavbu číslicového obvodu a následné sestavení funkční kalkulačky.

Součásti této hry je i doplněk pro další předměty jako je programování nebo chemie.

Pokud si netroufnete takovou lekci připravit sami, existují na https://education.minecraft.net/class-resources/lessons/, předpřipravené lekce včetně metodik. Lekce jsou přístupné i ze spuštěné hry, přes tlačítko HRÁT. Výukové lekce do Minecraftí knihovny vkládají učitelé celého světa, některé jsou v češtině, a pořád jich přibývá.

Licence zdarma

Minecraft Education Edition je pro všechny školy mající Office 365 do června 2020 zdarma. Je potřeba pouze zaregistrovat školu vyplněním formuláře zde.

Po skončení této akce jsou licence pro školy vlastnící plán Microsoft O365 A3 pro všechny žáky i učitele. Pokud škola tyto licence nevlastní, lze roční uživatelskou licenci zakoupit za necelých 5 eur/účet O365.

Zdarma jsou učitelům k dispozici zkušební licence. Pokud máte na škole O365, můžete si hru zdarma vyzkoušet. Ke každému učitelskému účtu je přiřazeno 25 spuštění bez placené licence a k žákovskému 10 spuštění.

Stažení hry provedete na stránce https://education.minecraft.net/ Ò Support Ò Download. Instalovat můžete vy i vaši žáci na platformy Windows i iOS (Apple).  Ke hře se přihlásíte školním účtem O365.

Minecraft Cup – pojďme soutěžit

Minecraft Cup je celorepubliková soutěž, do které se mohou přihlásit žáci základních i střední škol. Soutěžní kategorie jsou ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň a SŠ. Školní kolo je otevřeno do konce dubna. Registraci a další informace jsou k dispozici na stránce http://minecraftcup.cz/. Letošní ročník se koná pod názvem Vesmírná dobrodružství.

Můžete tohoto právě v tomto čase využít a zapojit své žáky do této soutěže, a pokud to letos nezvládnete, tato soutěž zde pro Vás bude i příští rok.


Autorka: Ing. Irena Vajen, odborný krajský metodik v Jihomoravském kraji

Zpět