Platformu pro online výuku je zapotřebí dobře vybrat a správně používat

Vhodná forma online komunikace může zásadně usnadnit práci vedení školy, pedagogům, žákům i jejich rodičům. Možností, jak efektivně vést distanční výuku, vyhnout se emailovému peklu a řídit interní komunikaci, jsme ve webinářích projektu SYPO nabídli hned několik.

V průběhu třetího týdne od uzavření českých škol jsme rozebrali možnosti online výuky prostřednictvím nástrojů Google, Microsoft OneNote; zabývali jsme se prací v systémech Škola OnLine i Bakaláři a představili jsme online vzdělávací portál Fred. Všichni lektoři se shodli, že v aktuální situaci by škola měla volit nástroje a platformy, se kterými pedagogové v minulosti ideálně už pracovali a mají s nimi tedy alespoň nějakou zkušenost.

Webinář zaměřený na využití služeb Google (GSuite) byl tentokrát určen především pro začátečníky a učitele na 1. stupni základních škol. Distanční výuka na tomto stupni vzdělávání má svá specifika. Je logické, že žáci potřebují pomoc rodičů a veškerou online komunikaci je zapotřebí nastavit na co možná nejjednodušší úrovni. „Momentálně jsme se dostali do naprosto nestandardního režimu. Všichni pedagogové se samozřejmě nemohou stát ze dne na den odborníky na distanční výuku. Ale situaci zároveň vnímám jako velkou příležitost pro mnohé z nich. Elektronické nástěnky, Google učebny i formuláře, sdílené sešity a dokumenty mohou pomáhat i v budoucnosti, třeba v případě nemoci žáků. Na naší škole jsme už v minulosti propagovali například využití mobilů, ve kterých měli žáci nainstalovanou Google učebnu. I to nám velmi usnadnilo rychlý a hladký přechod na online výuku,“ říká Libor Klubal, učitel na ZŠ Štítina a provozovatel portálu Moderní výuka.

Systematickou online komunikaci s žáky a studenty i jednoduché zadávání úkolů hromadně pro celou skupinu umožňuje také elektronický poznámkový sešit OneNote. Sešit je přístupný z počítače přes webové rozhraní Office 365; z mobilu, tabletu, prostřednictvím aplikace nebo komunikační platformy Microsoft Teams. „Microsoft OneNote používám už několik let. Výhodou je, že celou výuku mohu mít na jednom místě.  Prostředí je navíc velmi intuitivní a nabízí mnoho užitečných funkcí včetně vkládání objektů, grafů apod. Kdo pracuje s Microsoft Office, snadno a rychle se zorientuje i zde.  Mohou zde pracovat učitelé i studenti, a to ve školním prostředí i na dálku samostatně. Sešit obsahuje také prostor pro práci na společných úkolech a projektech. OneNote se proto hodí také pro komunikaci mezi pedagogy. Osobně oceňuji variabilitu při hodnocení žáků – jednoduše pomocí známky, slovního komentáře nebo obrázku, což mají rádi i starší žáci a studenti,“ shrnuje výhody OneNote Irena Vajen, odborná krajská metodička projektu SYPO a zároveň učitelka programování a informatiky.

Až 95 procent českých základních a středních škol využívá pro interní komunikaci, administrativu i komunikaci se studenty a rodiči systémy Škola OnLine a Bakaláři. Některé funkce, které systémy nabízejí, však školy ani v aktuální době nevyužívají dostatečně a naplno. Webinář nabídl návody i doporučení především pro sdílení dokumentů, elektronické zadávání a odevzdávání domácích úkolů, které by učitelé neměli dle lektorů řešit posíláním emailů, nebo komunikaci s rodiči. „Aktuálně se školami i rodiči velmi často řešíme téma online zápisů do základních škol. Tam, kde už výuka probíhá, jsou nejčastěji kladeny dotazy k zadávání a odevzdávání zmíněných domácích úkolů. V Bakalářích máme standardní nástroj, který toto zvládá. Pedagogové často volají nebo píšou ohledně dotazů technického typu, třeba přikládání a velikosti souborů, což se většinou dá snadno řešit v nastavení,“ vysvětluje Martin Keller ze společnosti Bakaláři.

„Současná situace je dle mého názoru velkou výzvou pro české školství. Věřím, že spousta učitelů si díky ní osvojí nástroje nebo zdokonalí postupy pro zvládání výuky online, které budou velmi pravděpodobně využívat i po skončení nouzového stavu. Školy, které měly již zavedené třeba elektronické třídnice nebo zadávání úkolů online díky našim systémům, mají aktuálně nejmenší problém. Moduly systémů, které již znají, využívají jednoduše víc. Obrovský posun zaznamenávám u škol, které musely teprve některé nástroje zavádět, využívaly před tím třeba jen úplný základ. Školy, které naše systémy – Školu OnLine či Bakaláře – používaly jen pro práci s matrikou a tisk vysvědčení, teprve seznamujeme s tím, co vše naše platformy nabízí a jak hladce s nimi mohou online výuku zvládnout“, popisuje své zkušenosti z posledních týdnů Ondřej Helar ze Školy OnLine.

Jednoduchý systém pro řízení výuky na dálku vyvinulo také Nakladatelství Fraus. Online vzdělávací portál Fred je určen pro vyučující na základních a středních školách. Navíc obsahuje multimediální knihovnu s více než čtyřiceti tisíci materiály. Společně s interaktivními učebnicemi Flexibooks a online cvičebnicí Škola s nadhledem, která nabízí cvičení a interaktivní kvízy zábavnou formou, tvoří ucelený vzdělávací systém. „Portál Fred funguje od roku 2015. Zaměřujeme se na smysluplné využití ICT ve výuce, pedagogům i studentům zároveň poskytujeme kvalitní a ověřené výukové materiály. V týdnu, kdy jsme webinář natáčeli, se počet aktivních uživatelů portálu Fred pohyboval kolem 33 tisíc. A teď, v průběhu zavření škol, zaznamenáváme opravdu markantní nárůst žádostí o nové registrace. Ty poskytujeme pedagogům i studentům aktuálně zdarma,“ uzavírá a inspiruje Michal Urbánek, odborný konzultant Nakladatelství Fraus.


Autor: redakce SYPO

Zpět