Aplikace pro matematiku na 1. stupni ZŠ

V současné době online výuky je možné zadávat úkoly pro žáky v aplikacích, které si mohou do svých počítačů nainstalovat. Nemusí se jednat o konkrétní úkoly zadané pedagogem, ale o doporučené formy samostatného procvičování učiva. V tomto příspěvku se zaměříme na některé aplikace vhodné pro žáky na 1. stupni ZŠ ve výuce matematiky. Všechny uváděné aplikace jsou dostupné v prostředí Microsoft Store a jsou zdarma.

Příspěvek uvádí v praxi ověřené aplikace vhodné pro samostatnou práci žáků. Rozhodně se nejedná o vyčerpávající výčet všech vhodných aplikací!

Hravá matematika

Tato aplikace umožňuje žákům procvičovat základní matematické operace. Z učiva matematiky zde nalezneme sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání velikostí čísel, zaokrouhlování, apod. Je možné si nastavit časový limit na řešené příklady. Aplikaci je možné nastavit do češtiny. © 2016 – 2018 Petr Kubíček, KUBI Games

Bloxorz – Block And Hole 

Jedná se o aplikaci vhodnou pro rozvoj prostorové představivosti. Cílem je přesunout červené těleso na vyznačené místo a zabránit pádu tělesa mimo hrací plochu. © 2015 Superpow Studio

Labyrinth Trap

Vynikající hra pro rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti a částečně i manuální zručnosti. Aplikace vhodná pro mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet, apod.). Cílem hry je dostat kuličku do cíle, aniž by padla nástrahám bludiště. Pohyb kuličky po bludišti se ovládá nakláněním mobilního zařízení. © Cenda Games

MathQiuz - Aplikace vhodná pro procvičování a testování základních početních znalostí v matematice. Program generuje náhodně početní příklady. © 2012 Tamer Oz


Autor: Mgr. Jaroslav Vyskočil, odborný krajský metodik v Libereckém kraji

Zpět