Digitální pohotovost 4.0 v boji proti diferenciaci škol

Naše pomoc a podpora směřuje primárně do menších škol, tak zvaných malotřídek v menších obcích či vesnicích. Předností těchto škol vždy byl a stále je osobní přístup a velmi blízký kontakt se žáky, tak i rodiči. Učení na těchto školách šlo vždy tak nějak samo a nebylo nutné něco zásadního měnit. Současné moderní digitální technologie, on-line výukové a komunikační aplikace se v těchto školách používaly spíše ojediněle.

Uzavření škol ve většině případech pomalu vede i tyto školy ke změně stylu výuky i komunikace. Pro některé školy je tato situace přinejmenším jiná, řekněme nezvyklá a chtě nechtě se s ní musejí nějakým způsobem vypořádat. Poklona všem těmto školám, vedou si výborně.

Členové Digitální pohotovosti 4.0, převážně učitelé informatiky, proto spojili své síly, aby podpořili tyto malé školy. Školy, které mají mnohem omezenější technologické možnosti a ve kterých často chybí vybavení nebo programy umožňující on-line výuku. Vzhledem k tomu, že i služby informatiků je nutné poskytovat na dálku, nejde situaci vyřešit vždy. Zpravidla je ale možné alespoň zavést jednoduché on-line/off-line nástroje pro komunikaci a vzdělávání. Podpora od členů Digitální pohotovosti 4.0 se dostává také těm školám, které nemají žádné technologické možnosti nebo ne všichni žáci a studenti mají vlastní digitální zařízení. Digitální pohotovost 4.0 chce mimo jiné svou činností upozorňovat i na tato specifika, která by se měla brát v potaz před tím, než by mělo dojít ke kritice škol, že nerealizují on-line vzdělávání.

Další problém nastává v situaci, kdy potřebnou elektroniku doma nemají ani žáci. A vůbec nemusí jít o rodiny, které jsou v tíživější finanční situaci. Jakmile se totiž u komunikačních nástrojů potřebují vystřídat děti i rodiče, kteří třeba soustavně pracují z domova, stává se z toho mnohdy neřešitelná záležitost. I na podobné problémy chce Digitální pohotovost 4.0 upozorňovat. V plánu je také do detailu zmapovat reálné možnosti a potřeby základních a středních škol, na které by se v klasickém modelu prezenční výuky ani nepřišlo. S tím úzce souvisí skutečná úroveň digitální infrastruktury škol, včetně zabezpečení, ale také možnosti připojení k internetu v místech, kde se školy nachází.

Jak bylo psáno výše, většina členů Digitální pohotovosti 4.0 vyučuje informatiku na základní nebo střední škole nebo jsou jiným způsobem spojeni s digitálními technologiemi a v této oblasti se všichni velice dobře orientují. Naše zkušenosti tak můžeme poskytovat všem školám, učitelům, ale i rodičům, kteří projeví zájem. Podporujeme nejen on-line vzdělávání a komunikaci, ale i off-line prostředí. Ke každé škole máme osobní a individuální přístup. Náš úspěch pravděpodobně spočívá v tom, že jsme převážně učitelé a mluvíme tak zvaně stejnou řečí a dokonale známe školní prostředí a možnosti. Nic nenabízíme, nic neprodáváme, jsme učitelé sobě. V současnosti poskytujeme stálou podporu více než padesáti základním školám a podílíme se na realizaci pravidelných videokonferencí pro ředitele a zástupce škol. Provozujeme 2 stále videokonferenční místnosti, kde je zajištěna denně od 8.00 do 16.00 online vzdálená podpora.

Smyslem celého projektu Digitální pohotovost 4.0 je tedy hlavně v udržení komunikace mezi učiteli, mezi učiteli a jejich žáky a rodiči v době přerušení prezenčního vzdělávání. Přidanou hodnotu celého projektu nacházíme pak také vznikem nových přátelství a partnerství s jednotlivými školami, kterým jsme pomohli. V neposlední řadě jsou velmi cenná veškerá data a informace, která v rámci projektu sbíráme a vyhodnocujeme. Máme tak velice podrobný přehled o situaci, aktuálním stavu a reálných potřebách českých škol.

Většina našich členů se doufejme brzy vrátí společně se svými žáky a studenty zpět do škol. Projekt Digitální pohotovost 4.0 bychom ale rádi udrželi v provozu i v budoucnu v rámci standardní školní docházky.


Autor: Tomáš Hamberger, zakladatel projektu Digitální pohotovost 4.0, učitel, lektor a odborník na kybernetickou bezpečnost

Zpět