Khan Academy - online procvičování matematiky

Nástroj Khan Academy umožňuje zadávání a podrobnou kontrolu práce žáků online a zcela zdarma. Postupně vzniká česká mutace, která je dostupná zde. Podobných platforem existuje celá řada. Podobně jako další nástroje nedokáže ani Khan Academy dobře rozvíjet hlubší porozumění matematickým konceptům. Na druhou stranu může být Khan Academy dobrým nástrojem drilu. Více o přínosu procvičování na Khan Academy lze nalézt v článku publikovaném v časopise SciEd (https://ojs.cuni.cz/scied/issue/view/145  s. 103–126).

Oproti ostatním platformám má Khan Academy některé výhody. Platforma je od svého vzniku zcela zdarma jak pro žáky, tak pro učitele. Učitel si může zakládat virtuální třídy, nebo je importovat z prostředí Google Classroom. Zapsaným žákům pak může zadávat vypracování matematických cvičení, sledování videí nebo studium materiálů. Je zde velice snadné zadávat různým žákům různé úlohy a učitel tak může úkoly snadno diverzifikovat dle schopností žáků. Následně má učitel podrobný přehled o plnění úkolů. Tabulka ukazuje část přehledu třídy. Každý řádek odpovídá jednomu žákovi, sloupce pak zachycují zadaná cvičení. V buňkách je uvedena procentuální úspěšnost žáka v daném cvičení. Každé cvičení obsahuje databázi mnoha úloh a každý žák tak dostane číselně jinou sadu analogických úloh. Navíc žák může cvičení opakovat s jinými úlohami, dokud není se svým výsledkem spokojen. 

Učitel se dále může podívat na všechny úlohy, které žáci v daném cvičení řešili a jak byli úspěšní. Úlohy je možno seřadit podle neúspěšnosti žáků a identifikovat tak problematické úlohy. U každé úlohy jsou také uvedeny všechny odpovědi, které žáci zadali.

Žákům Khan Academy nabízí řadu podpůrných nástrojů. Ke každému cvičení jsou k dispozici výuková videa. Dále je možno u každé úlohy zobrazit podrobný postup řešení, v takovém případě už úloha pochopitelně není uznána jako správně vyřešena.

Khan Academy trpí i některými nedostatky. Obsah zatím není kompletně dostupný v českém jazyce, v březnu 2020 je pokryta většina učiva základní školy. Dále zde chybí mnoho témat z geometrie, které jsou u nás, na rozdíl od USA, běžnou součástí výuky na základní i střední škole. Cvičení jsou poměrně mechanická a řadu z nich je možno řešit bezmyšlenkovitým opakováním daných postupů. Přesto může být Khan Academy vhodnou součástí výuky v době koronavirové.

Khan Academy používám pro podporu výuky pravidelně od roku 2014, rád pomohu případným zájemcům se zaváděním tohoto nástroje do výuky matematiky.


Autor: Mgr. Jiří Vančura, vyučující na EDUCAnet a předseda krajského metodického kabinetu matematiky v Praze

Zpět