Olomoucký kraj – kabinety ve znamení spolupráce

Aktuální situaci se snažíme v metodických kabinetech řešit společně. Kabinet Informatika a ICT v Olomouckém kraji na svém kolokviu konaném 31.3. rozvinul diskusi zejména o “možnostech si pomáhat”. Po linii zasíťovaných kolegů z oblastních kabinetů již nabídky spolupráce proběhly, ale potřebu pomocí cítí také kolegové z ne-IT oblastí. Proto bylo s předsedy kabinetů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura jazyka dohodnuto společné online jednání, které proběhlo o pouhý týden později.

Z jednání vyplynulo, že stále existuje velká část škol, která by o pomoc stála – aktuálně zejména o zavádění metod online výuky. Zároveň se také ale účastníci shodli na tom, že “školy” možná o projektu SYPO sice ví, ale konkrétní učitelé už z valné většiny ne. Proto bylo rozhodnuto pokusit se sítě rozhodit co nejšířeji. K tomu využijeme nejen zasíťované kolegy učitele, ale také další projekty, které v kraji běží, zejména IKAP. Ten totiž (sice v jiné linii) také zavedl metodické kabinety a díky již delšímu běhu má aktivních členů více.

Spolupráce se povedlo nastavit, protože v první polovině dubna již proběhla výměna zkušeností s téměř 80 účastníky, kterým byl projekt SYPO představen a byla nabídnuta pomoc. Další společná aktivita obou projektů a všech metodických kabinetů i ve spolupráci s krajským úřadem je plánována na 21.4.

Pevně věříme, že společně to zvládneme!


Autor: Mgr. Jakub Mrázek, učitel na VOŠ a SPŠ Šumperk a předseda metodického kabinetu Informatika a ICT v Olomouckém kraji

Zpět