Učitelé se „učí učit“, ve škole se šijí roušky

Tak jako v mnoha školách, tak i na ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou, se učitelé ocitli v situaci, která tady doposud nebyla a která překvapila nejenom rodiče a žáky, ale i je samotné. Zavřely se školy a řešila se otázka, co bude dál. Vypadalo to, že pro žáky i učitele začaly prázdniny. Ale opak byl pravdou. Bylo potřebné začít jednat a za pochodu se „naučit učit“ žáky novou formou „on-line“ při využití všech dostupných prostředků.

Situace byla docela obtížná, protože na zdokonalování IT dovedností pedagogického sboru se začalo pracovat prakticky nedávno. ZŠ Osecká v Lipníku měla ale přesto náskok. Již přes rok je její ředitel Mgr. Lukáš Rejzek členem Krajského kabinetu Informatika a ICT vytvořeného v rámci projektu SYPO. Mgr. Rejzek prošel náročným výběrovým řízením, stal se předsedou Oblastního kabinetu ICT za region Přerovsko, kromě toho absolvoval několik seminářů v rámci svého profesního rozvoje právě v projektu SYPO. Lze říct, že škola má kvalitního a odborně zdatného ředitele, který na sobě stále pracuje.

Jak na ZŠ Osecká situaci vyřešili? V prvních dvou týdnech zavedli cloudové uložiště Google-disk, kdy každá třída měla svou složku a sdílený textový dokument, který sloužil jako stream. Po dvou týdnech on-line porad se výuka na druhém stupni přesunula do profesionálního vzdělávacího prostředí Google učebny. Během Google meetingů (schůzkách přes PC) si na vlastních příkladech učitelé ukazovali, jak se dá motivovat v učení na dálku. Mají vytvořeno několik Padletů, některé mají opravdu úspěch, např. ty, kde žáci hádají podle dětských fotek, o kterého učitele jde. Cílem jednoho z Padletů  je dokonce sbírání pochvalných zpráv od rodičů s popisem toho, co se u nich doma děje.

Zabezpečit výuku ale nebyla jediná starost ředitele Rejzka. V sousedství vyhořela firma na šití plyšových hraček NOE. Ředitel školy zareagoval rychle, umožnil firmě, aby si hračky v prostorách školy uskladnila a šičky dále mohly šít i tolik potřebné roušky. Učitelé tak byli inspirováni k vyhlášení soutěže přes sociální sítě Facebook a Instagram, a to "Kolik plyšových hraček je uskladněno v jejich škole?" Firma Noe ve škole našla prozatímní útočiště po dobu sanace své budovy, a tak škola znovu ožila.

Učitelé ZŠ Osecká už teď ví, že přes počáteční obtíže situaci zvládli a posunuli se odborně hodně dopředu. Začali vytvářet interaktivní prezentace ve školním informačním systému Edupage, které lze vyplňovat i na chytrém telefonu. Probíhají první video on-line schůzky s žáky a momentálně připravují improvizované nahrávací studio, aby on-line přenos výuky byl z prostředí třídy. Bude pořízena nahrávka pro pozdější zhlédnutí, jelikož učitelé nechtějí limitovat rodiče přesným zadáním času.

"Pozitivní zpětnou vazbu od žáků máme v některých třídách až 100 %, možná také proto, že „výuku na doma“ pouze nabízíme a odměňujeme (neznámkujeme). Velké díky patří učitelům, kteří se do něčeho nového a neznámého pustili s maximální vervou, ale také rodičům, pro které je tato situace nová a zcela jistě náročná.," říká Lukáš Rejzek, ředitel školy. 

Sami se můžete přesvědčit: https://www.zsosecka.cz/

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/lipnik-nad-becvou-pozar-sici-dilna-neo-obnoveni-provozu-siti-rousek.A200402_125446_olomouc-zpravy_stk


Autorka: Ing. Eva Střelecká, odborný krajský metodik SYPO v Olomouckém kraji

Zpět