Rodiče a rozvoj digitálních kompetencí ze dne na den

Ze dne na den se naše děti ocitly doma a rodiče s nimi. Jak dlouho bude tato situace trvat, jsme nikdo z nás nevěděl. Jasné však bylo, že děti se musí nějakým způsobem učit i nadále. Začínali jsme tedy plněním úkolů, které dětem prozíraví páni učitelé a paní učitelky stihli zadat před jejich posledním odchodem ze školní budovy. S dalším prodlužováním mimořádného stavu se začaly objevovat úkoly v různých formách na stránkách příslušných škol.

V první fázi se některé úkoly zapisovaly do sešitu, postupně jsme začínali zasílat splněné úkoly pomocí e-mailů. Na stránkách škol se začínaly objevovat další a další formy možné komunikace se žáky, jako například materiály na sdílených úložištích a komunikace se žáky přes různé kanály typu Skype či práce ve virtuální třídě. Zejména na prvním stupni je to však právě rodič, který se musí nejprve s danými platformami a jejich funkcemi seznámit a dítěti cestičku skrze ně doslova prošlapat.

Za poslední měsíc jsme tedy jako rodiče získali přehled o tolika možnostech, jak zorganizovat výuku na dálku, které jsme si v dobách naší vlastní docházky do školy ani nedokázali představit. Běžný den se pak přesunuje doslova do virtuální reality, kde rodič v rámci „home office“  řeší na dálku svou práci, účastní se videokonferencí, komunikuje přes online systémy se svými spolupracovníky a potom (nebo přitom) vysvětluje dětem učivo, kontroluje a pomáhá odevzdávat domácí úkoly přes e-mail, vkládáním na sdílené úložiště nebo do virtuálních tříd (podle toho, o který předmět se jedná) a nezapomíná organizovat čas, protože se blíží okamžik online výuky na hudební nástroj či hodina zpěvu. A to ani není řeč o činnostech, které provádí jen tak mimochodem, jako je vaření, praní, nákup či úklid.

Ano, to je realita dnešních dní. Pro některé noční můra, pro některé naopak příležitost vlastního rozvoje a třeba také příležitost pro prohlubování vztahů s vlastními potomky.

Milí rodiče, momentálně zažíváme na vlastní kůži rozvoj digitálních kompetencí a je jen na nás, jak se k tomuto tématu postavíme. Když však vidím, kolik toho za jeden jediný den dokážeme zvládnout, nemám o nás strach. Naše digitální i další kompetence se úspěšně rozvíjí a věřím, že i z tohoto mimořádného období dokážeme získat cenné zkušenosti.


Autorka: Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková, odborný krajský metodik v Plzeňském kraji

Zpět