ZŠ a MŠ Libchavy: Role třídního učitele, online triády na 1. stupni

V těchto dnech řeší mnoho škol zcela nový způsob výuky, a to vyučování na dálku. Jelikož se jedná ve většině škol o dosud nevyzkoušený model vyučování, přináší tato situace problémy, které je třeba řešit. I na Základní škole a mateřské škole Libchavy se v prvních dvou týdnech online výuky potýkali s řadou problémů, které je nakonec přivedly k nastavení školního systému vzdělávání na dálku, který vyhovuje nejen učitelům, ale i žákům a jejich rodičům. Bylo nutné sladit výuku nejen dětí v jedné třídě v různých předmětech, ale také výuku v rámci celé školy. Problémem se totiž ukázala koordinace online výuky, pokud se doma sejde několik dětí z různých ročníků.

Priorita - nezahlcovat žáky a rodiče

Prioritou školy bylo vyhnout se zahlcení žáků, ale i rodičů, zamezit přetěžování žáků. Ve škole byl proto zaveden systém, kdy třídní učitelé kontrolují množství práce dávané dětem. Třídní učitelé dostávají požadavky ostatních učitelů na příští týden, které zpracovávají do tabulky a tu zasílají všem svým žákům na začátku každého týdne. Tabulka obsahuje přehled úkolů za všechny předměty a termíny jejich odevzdání. Podrobné informace od všech učitelů pak žáci mohou získat na webu školy www.zslibchavy.cz, kde je vytvořeno cloudové prostředí.

Zpětná vazba online

Důležité je pro školu získávání zpětných vazeb od žáků a rodičů. K tomu jsou určeny online setkání se žáky a rodiči. Prvostupňové učitelky komunikují přímo s rodiči žáků a uskutečňují tzv. online triády, což je online setkání učitele s rodiči a žákem, na kterém si vzájemně sdělí, co funguje, jaké mají problémy, co potřebují.  Na prvním stupni je spolupráce s rodiči klíčová, proto i časy online setkání jsou přizpůsobeny možnostem rodičů a konají se převážně v odpoledních hodinách. Rodičům je nabízena možnost volby takového množství procvičování a aktivit, jaké jsou jejich děti schopny zvládnout. Tato možnost individuálního přístupu ke každému žáku a každodenního kontaktu s učitelem je rodiči velmi pozitivně hodnocena. Učitelé druhého stupně komunikují přímo se žáky, kteří jim sdělují, co se jim daří a co nedaří.

Jelikož online setkání probíhá v každém týdnu velké množství, bylo nutné předejít problémům s účastí, pokud je v rodině více dětí různého věku. Proto byla vytvořena sdílená tabulka s časy těchto online setkání tak, aby se časy jednotlivých setkání vzájemně nekryly. Takto vytvořený systém se ukázal prospěšný nejen pro učitele, ale hlavně pro žáky a jejich rodiče. Škola dostává pozitivní zpětné vazby právě od rodičů a žáků. Pro získání zpětných vazeb škola využívá hodnotící formulář přizpůsobený věků dětí a určený pro děti i jejich rodiče. Toto hodnocení poskytuje informaci o tom, jak jsou rodiče i děti spokojení s nastavenou spoluprací, komunikací, jak zvládají online výuku, v čem jim mohou učitelé pomoci, jakou podporu by potřebovali.

Každá škola v dnešní době je nucena řešit systém, jak co nejlépe zabezpečit vzdělávání na dálku, a právě výše uvedený a vyzkoušený model, který je využíván na ZŠ a MŠ Libchavy a který dle pozitivních zpětných vazeb poskytuje podporu rodičům i jejich dětem, může poskytnout inspiraci dalším  školám.

Přeji hodně spokojených žáků a jejich rodičů se zajištěním distančního vzdělávání.


Autor: Ing. Radka Heřmánková, odborný krajský metodik v Pardubickém kraji

Zpět