Český jazyk a literatura nejen na ZŠ – výukové video

Ještě v nepříliš vzdálené době bylo pro nás učitele a také děti těžko představitelné, že budeme muset „omezit“ vyučování na distanční způsob. Vzhledem k současné situaci se toto již stalo standardem, který se školy snaží různými způsoby za pomoci různých platforem naplňovat.

Naše škola neměla krom Bakalářů a zastaralého e-learningového systému k dispozici nic jiného. Proto jsme zpočátku volili formu komunikace přes třídní emaily. Postupem času se ukázalo, že tato forma komunikace s žáky je v mnohém nedostatečná. Snažili jsme se proto zorientovat v množství online nástrojů, které mohou výuku zefektivnit a mohou nás přiblížit blíže dětem. Školy, které již před zavřením (z důvodu epidemie) měly nějaký moderní online systém vyzkoušený a aktivně jej používaly, byly jistě ve značné výhodě. My jsme ale také nezaháleli a přešli jsme na aplikaci Microsoft Teams, kde se postupně s žáky, pokud to povaha vyučované látky vyžaduje, můžeme spojit i pomocí videokonference.

Ne všechny školy či učitelé jsou však schopni sjednotit se při užívání nějaké jednotné platformy pro komunikaci se žáky, ani to, domnívám se, vždy není nutné. Záleží např. na povaze vyučovaného předmětu.

Domnívám se však, že zprostředkovat dětem kontakt s učitelem, je v dnešní situaci velmi důležité. Může Vám k tomu dopomoci i obyčejné výukové video umístěné na Youtube. Natočit výukové video není nikterak náročné, potřebujete k tomu pouze nápad, nezbytné pomůcky, mobilní telefon a internetové připojení.

Výukové video může být vhodným nástrojem k vysvětlení látky a také k zadání úkolu. Výhodnou je, že se k němu žáci mohou kdykoli vrátit. Výukové video je tak velmi vítaným a vhodným doplňkem distanční formy výuky. Tuto formu komunikace (mimo jiné) se žáky využívá např. ZŠ Dubí 1. Ve výukovém videu z dílny paní učitelky Mgr. Adély Hufové, které je zaměřeno na čtenářskou gramotnost, se můžete inspirovat např. v hodinách českého jazyka či literatury. Zde naleznete krátké video se zadáním úkolu pomocí čtenářských kostek.


Autor: Mgr. Josef Huf, člen krajského kabinetu Český jazyk a literatura za oblast Teplicko

Zpět