SOČkaři budou letos obhajovat své odborné práce on-line

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v soutěži SOČ žáci umístí na předních místech, mají otevřené dveře k dalšímu studiu. Pro řadu z nich je SOČ startem jejich budoucí vědecké kariéry, pro jiné šikovným způsobem, jak si vyzkoušet, jestli je zamýšlený obor vysokoškolského studia skutečně baví.

SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si vybere každý, ať studuje na kterémkoliv typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Soutěžící prokazují zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjíte tedy i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Záštitu nad 42. ročníkem převzala předsedkyně Akademie věd ČR, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Vzhledem k současné situaci s šířením viru COVID-19 a souvisejícím omezením kontaktu osob není možné uspořádat okresní kolo soutěže SOČ v obvyklé podobě. Aby nebylo úsilí autorů SOČ, kteří zpracovávali odbornou práci v daném oboru, zmařeno, připravilo vedení SOČ distanční formu obhajob prací prostřednictvím Fóra na stránkách Středoškolské odborné činnosti. Osobní prezentace bude nahrazena videem, které je pro tento ročník povinnou součástí přihlášky do SOČ.

Co musí autor práce v letošním roce udělat?

  1. Práci přihlásit do SOČ na stránkách https://socv2.nidv.cz
  2. Připravit si prezentaci podle návodu https://youtu.be/T2b3pXuwnA4
  3. Natočit video s prezentací podle návodu na https://youtu.be/R3fbFUyiaXw
  4. Toto video nahrát na YouTube.com podle postupu https://youtu.be/KrkGW4Mufts
  5. Odkaz (link) daného video zapsat do elektronické přihlášky v sekci Videoprezentace

V Olomouckém kraji okresní kola SOČ probíhají on-line formou videokonference v prostředí meet.google.cz. Pro porotce je výhodou to, že mohou společně pracovat, aniž opustí svůj domov, a hlavně soutěžící, kteří jsou také ve svém domácím prostředí, netrpí trémou. Diskuse s porotci je mnohem otevřenější a živější. Rychlá reakce organizátorů soutěže na vzniklou situaci a příprava na on-line formu obhajob svědčí o tom, že nic není nemožného. Když se chce, všechno jde!


Autorka: Mgr. Renáta Havelková z Gymnázia Olomouc - Hejčín, předsedkyně krajského kabinetu Český jazyk a literatura za Olomoucký kraj, porotce soutěže SOČ

Zpět