ZŠ a MŠ Cejle: Online výuka i ve školce

Kraj Vysočina je kraj s největším počtem malotřídních škol v ČR. Do jedné takové se pojďme podívat. Jak zvládají výuku v této mimořádné době online vzdělávání?

Základní škola a mateřská škola Cejle je malotřídní školou ležící nedaleko Jihlavy. V současné době má dvě třídy základní školy (16 žáků) a jednu třídu mateřské školy (18 dětí). Ve škole působí pět pedagogických pracovníků, včetně ředitelky. Ačkoliv se jedná o školu malou, s relativně nízkou vybaveností informační a komunikační techniky, chtěla v době přerušení provozu co nejlépe zajistit vzdělávání dětí a žáků.

Jako specifické v rámci regionu je distanční vzdělávání v MŠ, které probíhá pouze na bázi dobrovolnosti. Kolegyně každý týden vypracovávají pro konkrétní dítě vhodné edukační materiály, které nejdříve vkládaly do schránky, poté si udělaly průzkum a na jeho základě některým rodičům materiály stále tisknou, některým zasílají mailem. Navíc také opět vše na bázi dobrovolnosti dodávají rodičům inspiraci na tvoření. Některá díla již vystavily v "Galerii na plotě". S přibývajícími dny přerušení provozu školky učitelky cítí potřebu být s dětmi v kontaktu ještě více. Budou proto zavádět skypovací hodiny, kdy jim mohou rodiče zavolat, aby děti své oblíbené paní učitelky mohly vidět a popovídat si s nimi alespoň prostřednictvím online komunikačních nástrojů. Kolegyně se každý pracovní den střídají a drží službu na telefonu, kde se na ně zákonní zástupci mohou obracet s dotazy na výchovu a vzdělávání svých malých dětí.

Taktéž jakási pohotovost probíhá i na základní škole, ale ta je na Skypu. Ve dnech, kdy nejsou přímé přenosy výuky. Činnost základní školy probíhá v rámci online prostředí na Google Classroom, které slouží nejen jako základní komunikační platforma, ale jako odevzdávárna s možností zpětné vazby k odevzdaným pracím. Každý takový úkol pedagogové procházejí a komentují, mají možnost přímo do textu vpisovat své poznámky. Komentáře k odevzdaným úkolům jsou vedeny v pozitivním duchu. Dále dvakrát týdně v určených intervalech, které vždy rodiče dostávají s předstihem mailem, probíhají po ročnících přímé přenosy na YouTube, kde dětem učitelé vysvětlují učivo a zadané úkoly. Jako slabinu vidíme výuku angličtiny, protože mnozí rodiče anglicky neumí. Proto vyučující anglického jazyka zvolil vysvětlování učiva s využitím mluvených komentářů a snímků obrazovky.

Nepravidelně probíhají setkávání na Skypu s jednotlivými ročníky pro přímé ověření získaných znalostí a také pro rozvoj interakce nejen s pedagogy, ale také s dětmi mezi sebou. Začala probíhat pravidelná setkání po Skypu, která nahrazují hodiny reedukací SPU, která vede ředitelka školy jako speciální pedagog.

Taktéž proběhla anketa mezi rodiči o náročnosti učiva. Shrnutí ankety je umístěno na webu škol https://zsams.cejle.cz/aktualne/rodice-hodnotili-narocnost-uciva 

Celkově má škola od rodičů výborné ohlasy na probíhající distanční vzdělávání. Kromě přínosu v oblasti zvládání učiva je to možnost online setkávání, což je pro mnohé děti značným motivačním prvkem. Důkazem dobře nastavené formy distanční výuky je aktivní zapojení všech žáků základní školy a většiny dětí mateřské školy.


Autorka: Mgr. Jana Rösslerová, odborný krajský metodik v Kraji Vysočina, a Ing. Mgr. Marta Kozdas, Ph.D., ředitelka ZŠ a MŠ Cejle a členka Národního kabinetu Matematika a její aplikace

Zpět