Elektronické zápisy do MŠ mohou být oporou zřizovatelům, školám i rodičům

Elektronické zápisy do mateřských škol - reakce na aktuální situaci nebo zažitý standard? Ztížené podmínky dané dobou přinášejí nové výzvy. Jak jsme se ale v rámci moderované diskuze, která proběhla pod záštitou Stálé konference ředitelů (SKŘ) v Libereckém kraji na téma „Zápisy do MŠ“, dozvěděli, ne vždy a všude je třeba něco měnit.

Zatímco v některých mateřských školách nevědí, zda dříve otevírat schránku e-mailovou, datovou nebo poštovní, popř. se za podpory zřizovatele snaží zavést narychlo alternativní systém, který by jim u zápisů pomohl, jinde jednoduše pokračují dál, tak jak jsou zvyklí.

V rámci polední kávy, jak setkání označil její moderátor, představila na úvod ředitelka MŠ Klášterní a zároveň místopředsedkyně SKŘ pro sekci MŠ, Kamila Podrápská, jak zápisy fungují v Liberci: „Celé zápisy jsou realizovány s elektronickou podporou zřizovatele. Jsou proto transparentní, díky systému je snížena chybovost a stejně tak administrativa. Systém je velkou pomocí pro ředitele samotné, pro zřizovatele, ale i pro rodiče. Ti zde najdou kompletní informace spojené se zápisem a stejně tak si mohou snadno ověřit, jak se zápis aktuálně vyvíjí. Zřizovatel má navíc přehled o průběhu zápisů. Vidí, zda dochází k duplicitním zápisům a může tak být nápomocný např. i rodičům, které nasměruje do větší mateřské školy, kde budou jejich děti bez problémů přijaty, je-li jinde přetlak.“

Systém myslí samozřejmě i na ty, pro které může být „online přihlášení“ překážkou. Tito rodiče se mohou pro pomoc obrátit jak na samotnou školku, tak na zřizovatele. Některé mateřské školy také rovnou nabízejí časovku pro rodiče, kteří mají možnost objednat se do školky na konkrétní čas a případně se doptat na další informace. I v souvislosti s aktuální situací je tak zamezeno setkávání velkých skupin a ředitel se může objednaným rodičům plně věnovat.

Ze zkušeností šesti přítomných ředitelek, které elektronické zápisy již využívají, vyplynulo, že tato forma zápisu jim opravdu pomáhá. Ty, které ji ještě nemají, by ji rozhodně uvítaly. Plošné zvedení takového podpůrného systému podle zkušeností ostatních usnadňuje práci ředitele, který si podobný systém musí jinak vytvářet sám. Navíc bez provázání na ostatní MŠ nedosahuje takové funkčnosti jako centralizovaný systém, např. v rámci města či kraje.

Jak jsme se v diskuzi dozvěděli, v Turnově letos jedou v tomto módu první rok, tak jim fandíme a věříme, že dobrá praxe bude inspirací i pro další regiony.

Text vznikl na základě moderované diskuze pod záštitou SKŘ, která proběhla dne 6. 5. mezi ředitelkami mateřských škol v Libereckém kraji.


Autorky:

Mgr. Lenka Volfová, týmová manažerka klíčové aktivity Management

PadDr. Kamila Podrápská, Ph.D., ředitelka MŠ Klášterní v Liberci a místopředsedkyně Stálé konference ředitelů pro sekci MŠ

Zpět