Desmos - aktivity zaměřené na konceptuální znalost matematiky

Internet nabízí řadu českých i zahraničních nástrojů zaměřených na procvičování početních dovedností. Základní princip fungování je většinou podobný: žák řeší řadu typových úloh, webové prostředí mu poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, takže žák sám vidí, zda-li již úlohy řešit umí či nikoliv. V minulém článku jsem psal o nástroji Khan Academy.

Nevýhodou těchto nástrojů je neschopnost rozvíjet konceptuální znalosti žáků, kteří sice umí správně dosadit tři zadané hodnoty do vzorce pro řešení kvadratické rovnice, ale příliš nerozumí tomu co dělají. Neumí si pod vzorci představit nic hmatatelného a jakmile jsou postaveni před nestandardní problém, neumí naučenou proceduru ani mírně přizpůsobit nové situaci. Kvalitních online nástrojů zaměřených právě na porozumění konceptům již tolik není, neboť metodické zvládnutí takového nástroje je o poznání náročnější. Já osobně využívám v hodinách matematiky nástroj Desmos (https://teacher.desmos.com/), který je zcela bezplatný.

Bohužel je dostupný pouze v angličtině. Abyste si jej mohli vyzkoušet osobně, přeložil jsem aktivitu Marbleslides: Lines do českého jazyka (https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5eb02cc808b73f0c92e9e6ce). Můžete si projít jednotlivé slajdy této aktivity, nebo rovnou vytvořit kód pro svou třídu tlačítkem Create Class Code. Bude třeba se přihlásit, lze použít Google účet. Jakmile máte vytvořený kód třídy, můžete žáky pozvat k aktivitě a sledovat jejich postup v učitelském přehledu. U většiny slajdů najdete stručné doporučení pro učitele.

Aktivity na Desmos se vyznačují několika vlastnostmi, které je odlišují od mnohých dalších platforem:

  1. Nenajdete zde typové, abstraktní úlohy. Naopak, úlohy jsou vždy zasazeny do prostředí, kterému žáci rychle porozumí.
  2. Prostředí umožňuje žákům experimentovat s matematikou. Úlohy jsou navrženy tak, že žák dostává zpětnou vazbu implicitně z kontextu úlohy. Například v aktivitě Kuličková dráha: lineární žák vidí, že kuličky minuly nějakou hvězdu.
  3. Úlohy jsou široce otevřené a většinou existuje mnoho různých, správných řešení dané úlohy, viz Obr. 1.

Obr. 1: Šest různých žákovských řešení stejné úlohy (některá nefungují)

 

Co se týče učiva, pokrývá Desmos většinu klíčových konceptů z algebry. Bohužel zde není mnoho aktivit zaměřených na geometrii, neboť jí není v USA věnována taková pozornost jako u nás.

Pokud byste chtěli poradit se zaváděním platformy Desmos do výuky nebo pokud byste měli zájem o překlad dalších aktivit, rád vám pomohu. Obraťte se na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Autor: Mgr. Jiří Vančura, vyučující na EDUCAnet a předseda krajského kabinetu Matematika a její aplikace v Praze 

Zpět