Oblastní metodické kabinety stále pracují

Bez ohledu na současnou „koronasituaci“ oblastní metodické kabinety stále pracují. Na konci školního roku se měla uskutečnit další setkání. Kvůli vývoji situace, kdy prvostupňáci nastupují od 25. 5. do škol a tak trochu netuší, do čeho jdou, učitelé 2. stupně stále „jedou distanc“ a tráví u počítače mnoho hodin denně a středoškolským učitelům se blíží přijímací zkoušky, maturity a závěrečné zkoušky, se setkání odsunula většinou na podzim. A to ještě nevíme, zda na podzim nepřijde „druhá vlna“.  

Přesto spousta kabinetů nezahálí a v té troše volného času, který učitelům zbývá, se věnují i své metodické práci. Důležitou činností všech kabinetů je podpora učitelů, která má obzvláště v této době význam.  

Líbí se mi, že s kolegyněmi ze žďárského oblastního kabinetu Český jazyk a literatura neztrácíme kontakt a že si předáváme informace obousměrně. Vše, co se ke mně dostane z národního či krajského kabinetu, svým kolegyním přeposílám a ony mi zase píší své zkušenosti s nynější výukou a diskutujeme o tom.

Požádala jsem kolegyně, aby se pokusily vyjádřit pozitiva a negativa distanční výuky. Jejich postřehy a ty moje jsou si hodně podobné. Pravděpodobně to tak bude i celorepublikově.

Pozitiva:

 • Jako pozitivum uvádějí paní učitelky to, že se uvolnilo množství učebnic, pracovních sešitů, programů atd. od různých nakladatelství, které můžeme využívat ve všech předmětech. Jsme překvapeny, co všechno je k dispozici. Nevýhodou je čas strávený u počítače.
 • Další pozitivum je, že učitel vybírá skutečně jen to nej, co je méně podstatné, tím se nezaobírá.
 • Jedna kolegyně napsala, že tento typ výuky vnímala zpočátku jako „děs a hrůzu“, postupně si však vytvářela systém, účastnila se různých webinářů, které právě SYPO nabízelo, a „na stará kolena“ se vzdělávala a snad i poučila v různých on-line výukách, takže teď už se jí daří pracovat tak, že to jakž takž zvládá ke své spokojenosti. Myslím, že takhle to mělo a má hodně z nás. Učitelé byli hozeni do vody a museli se rychle naučit plavat. Ukázalo se, že česká učitelka/učitel je neuvěřitelně pružná/ý, kreativní, odvážná/ý, ochotná/ý se učit za pochodu, nebojí se přiznat vlastním dětem, že potřebuje ukázat, jak se zoomuje, skypuje, apod. Mnozí učitelé objevili nové možnosti systému EduPage nebo Microsoft Teams, naučili se v nich vytvářet online úkoly, prezentace, testy. A co víc, mnohé to začalo bavit a měli radost z nově nabytých vědomostí.
 • Jako pozitivum hodnotí paní učitelky i větší samostatnost dětí. Za pomoci rodičů si založily vlastní e-mail, připojily se na Skype, Teamsy, posílají svým učitelům dotazy, samostatně zpracovávají různá témata. Mnoho dětí pracovalo a pracuje s chutí a snahou, kladně hodnotí možnost sebekontroly, dostatek času na vypracování úkolů, klid při práci a možnost volby, kdy úkol splní.
 • Prohloubil se i kontakt s rodiči, psali učitelům i jen, jak se mají, jak jim jde „učitelské povolání“, posílali fotky svých dětí při učení. Kolegyně se shodují, že většina rodičů si zaslouží velkou pochvalu.
 • Dalším pozitivem pro učitele je prohlubování dovedností formativně hodnotit práce dětí.

Negativa:

 • Jako největší negativum hodnotí žďárský oblastní kabinet Český jazyk a literatura omezení sociálního kontaktu s dětmi a dětí navzájem. Kontakt „face to face“ nic nenahradí, ani videokonference.
 • Problémy nejen s online výukou se vyskytují v rodinách s více dětmi a jedním počítačem, na kterém musí pracovat i rodič na home office.
 • Dalším negativem je „rozevírání nůžek“ pro žáky s podpůrnými opatřeními. Paní učitelky často vypracovávají speciální přípravu, ale někteří žáci plní úkoly až po opětovné výzvě, či je neplní vůbec.
 •  S tím souvisí i problém, jak řešit žáky, kteří se studia vůbec neúčastní, opětovné výzvy nezabírají, prodlužování termínů dodání prací také ne, nezabírá ani komunikace s rodiči.
 • Jako problém vnímáme i fakt, že menší žáci neumí psát na klávesnici, neví, jak se píší velká písmena, otazník…
 • S kolegyněmi se shodujeme také na tom, že je obtížné stálé „koukání“ do počítače - při videokonferencích, při tvorbě testů, pracovních listů a přípravách a při vyřizování velkého množství e-mailů. To vše občas provází i fyzické projevy v podobě bolesti hlavy.
 • Jako velký problém vnímáme i časté změny názorů na způsob výuky z ministerstva – je zřejmé, že situace se vyvíjí, ale pro učitele i rodiče to je poněkud stresující, často nevíme, na čem jsme a co bude dál.
 • Tento styl výuky učitele příliš nebaví, chybí nám bezprostřední reakce dětí; sedíme u počítače, ale raději bychom seděli mezi dětmi. Snad se blýská na lepší časy!

Nikdo z nás si tento stav nevybral, ani učitelé, ani zdravotníci, ani prodavačky a ani politici. Přišlo to nečekaně, nebyli jsme připraveni. Vše se řeší „za pochodu“. V naší republice podlehlo Covidu 19 mnohem méně lidí než v ostatních zemích světa. To je obrovské pozitivum. Pevně doufáme, že číslo se nebude zvyšovat. A jen čas ukáže, která opatření přinesla své ovoce a která byla zbytečná.

V této mimořádné situaci metodické kabinety obstály. Potvrdil se jejich význam a smysluplnost. Potřeba učitelů sdílet každodenní praxi je silná. A v době „koronasituace“ ještě silnější.


Autorka: Mgr. Lucie Topinková, učitelka 1. třídy ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou a předsedkyně oblastního metodického kabinetu Český jazyk a literatura Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina

Zpět