Příklad, který táhne - Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích

Na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích se dějí věci. Od prvního okamžiku čelí vedení školy svorně s tamějšími pedagogy nenadálé situaci, kdy se uzavřely brány školy, jako výzvě a příležitosti aktivně se vypořádat se ztíženými podmínkami v komunikaci, výuce i sociálních vztazích. A zvládají to i díky paní ředitelce na výbornou. Jejím krédem je totiž hledat způsoby, stát za svým pedagogickým sborem, poskytovat mu podporu a přistupovat k lidem s laskavostí i náročností.

Rozhovor s RNDr. Bc. Radkou Balounovou, Ph.D., ředitelkou Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Paní ředitelko, po více než dvou měsících koronavirové krize už lze hodnotit postupy, které jste na vaší škole zvolili v rámci distanční výuky. Jak jste si poradila společně s pedagogickým sborem s mimořádnou situací, kdy se uzavřely školy, a jaké strategie jste při komunikaci s učiteli zvolila?

Porady máme každý týden v pondělí od 14 hodin a probíhají online. Pracujeme v prostředí Microsoft Teams. První poradu jsme měli již 16. března.

Osvědčilo se mi vždy začínat porady pochvalou pedagogům za práci v rámci distanční výuky. Uvědomuji si, že pedagogové řeší v současné době nejen svoji distanční výuku, která je mnohem náročnější na čas a přípravu, ale také osobní, rodinné starosti. Je pro mě důležité, aby všichni profesoři cítili podporu a měli důvěru vedení. Také je podle mě důležité, aby zadané pokyny byly věcné a přesné.

Dále promítnu fotografie z uplynulého týdne, které se týkají online výuky, abychom se naladili. Uskutečňujeme předem dohodnuté „návštěvy do hodin“, ty se konají bezvýhradně na základě pozvání od pedagogů. V Kalendáři platformy Microsoft Teams dostaneme jako vedení pozvánku a potom se v průběhu týdne připojujeme na hodiny, na které jsme byly pozvány.

Pedagogové jsou poté seznámeni s harmonogramem porady, mám pokaždé připravenou prezentaci, kterou s kolegy sdílím prostřednictvím schůzky.

Prvním bodem jsou krátké vstupy pedagogů: mají 1 minutu na to, aby sdělili, co se jim v rámci online výuky se studenty daří, z čeho mají radost, případně co by potřebovali od vedení. Nebo prezentují své postřehy z třídnických hodin třídní profesoři. Pokud je nějaké téma širší, mohou napsat do chatu nebo se po skončení porady v rámci diskuse mohou přihlásit.

Po přednesení příspěvků pedagogů následují informace od vedení školy. V prvních dnech online výuky to byly převážně informace týkající se organizace distanční výuky. Po prvním týdnu, kdy se pedagogové museli rychle zorientovat a vyzkoušeli různé platformy, jsme se sjednotili a všichni pracujeme v prostředí Microsoft Teams.

Dále poskytujeme aktuální informace týkající se nařízení vlády – konzultace maturantů, organizace přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek apod. Stále se snažíme vylepšovat organizaci výuky na základě podnětů pedagogů, dotazníkového šetření mezi žáky, které jsem realizovali, a samozřejmě také reflektujeme podněty rodičů.

V závěru porady je vždy prostor pro diskusi.

Jaké jsou vaše zkušenosti z procesu komunikace online s rodičovskou veřejností?

V dubnu proběhly historicky první třídní schůzky online, které vedli třídní profesoři a na které se přihlašovali rodiče prostřednictvím aplikace Microsoft Teams přes účty svých dětí. Třídních schůzek se zúčastnilo 90 % rodičů. Na online schůzku se přihlásili např. i oba rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči. Rodičům primy se dokonce tento způsob zalíbil natolik, že se chtějí s třídní učitelkou scházet pravidelně (do konce školního roku vždy jednou za 14 dní). Rodiče zajímaly především otázky týkající se hodnocení studentů ve II. pololetí, zda například proběhnou sportovní kurzy a samozřejmě organizace maturit. Především nás těší, že naši pedagogové dostali od rodičů pozitivní zpětnou vazbu na realizovanou distanční výuku.

Nemohu se nezeptat na nejdůležitější aktéry celého procesu – žáky. Jak u vás v praxi probíhá distanční výuka? Jaké strategie jste zvolili?

Distanční výuka začíná zadáním úkolů na týden v rozumné míře s tím, že studenti musí být schopni práci zvládnout bez pomoci rodičů. Další součástí distanční výuky jsou pravidelné online hodiny v prostředí Microsoft Teams dle rozvrhu, který jsme stanovili.  Dvouhodinový předmět – jedna hodina v Teams, vícehodinový předmět (matematika, český jazyk a cizí jazyky) – jedna hodina a nebo více hodin v Teams. Výchovy (tělesná, výtvarná, hudební) řešíme formou různých výzev a projektů. K hodnocení výsledků vzdělávání online přistupujeme citlivě: snažíme se o kombinaci hodnocení sumativního a formativního. Ke známce se píše také slovní hodnocení.

Prostřednictvím Teams navíc pořádáme pravidelné třídnické hodiny online. Třídní profesoři mají v rozvrhu každý týden přesně danou hodinu, kdy se spojí se svojí třídou a diskutují nad různými tématy.

Děkuji Vám za rozhovor, za Vaše postřehy, cenné zkušenosti a inspiraci. 


Autorka: rozhovor vedla Mgr. Radka Brejchová, vyučující na Gymnáziu Ústí nad Labem, Jateční 22 a předsedkyně krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Ústeckém kraji

Zpět