Žáci s podpůrným opatřením - nahrávání hodin matematiky a fyziky

Vyučuji na základní škole, kde mají všichni žáci nějaký stupeň podpůrného opatření. Výuka musí být velmi názorná, nejlépe se zapojením co nejvíce smyslů. Již nějakou dobu přemýšlím nad tím, jak své hodiny matematiky a fyziky přenést k dětem do jejich domovů. Jedná se o předměty, ve kterých neúčast žáka na hodině (např. z důvodu nemoci) může mít dalekosáhlejší důsledky, neboť právě probíranou látku nemusí sám ani s pomocí rodičů zvládnout. Tuto mou snahu urychlila koronavirová pandemie.

Začal jsem intenzivněji hledat řešení, pomocí kterého mě budou děti nejen slyšet, ale i vidět, budu moci jim látku vysvětlit, předvést pokusy, ukázat výpočty, budou moci se mnou komunikovat. Z těchto všech důvodů jsem zvolil natáčení svých hodin a publikování na YouTube. Ihned s uzavřením škol jsem začal své hodiny natáčet a zpřístupňovat žákům.

První nahrávky byly opravdu amatérské, nikdo nás na tuto činnost nepřipravil. Po zhlédnutí několika webinářů, které uveřejňovalo SYPO a nahrávek jiných učitelů publikujících své přípravy online, jsem postupně začal své hodiny vylepšovat, zapojovat online nástroje, simulace, animace. Čím více hodin jsem natočil, tím více jsem si uvědomoval, jak důležité jsou ICT znalosti a dovednosti učitele v dnešní době. Nejen pracovat se zvukem a videem, ale v případě chyby doplnit titulek k videu na správné místo, doplnit nahrávku o úvodní stránku, vymyslet systém značení hodin do různých ročníků atd. Ale ze všeho nejvíce dnešní učitel potřebuje umět pracovat s grafikou a její animací. Žáci potřebují, možná až vyžadují, aby hodiny byly dynamické, aby se jim popisovaná látka rozpohybovala (výpočty, fyzikální jevy), aby ji mohli „zažít“. Úplným základem je znalost úložišť licencovaných obrázků, pak následují znalosti základních operací jako je zmenšení, oříznutí, otočení, převrácení, přebarvení, duplikování a jako poslední rozpohybování (animace) obrázků, textů a dalších objektů. Možná to zní velmi složitě, ale ke všemu Vám postačí program na práci s rastrovou a vektorovou grafikou a prezentační program.

Myslím si, že dnešní situace nám všem jasně ukázala, kterým směrem se bude vzdělávání ubírat a jak jsou znalosti a dovednosti z oblasti ICT naprostou nutností pro učitele 21. století. Nelze žákům posílat jen úkoly typu nafocené strany učebnice, texty s pokyny, nebo dokonce jen čísla strany a cvičení v učebnici. Tak, jak se děti musely naučit pracovat s emailem, Teamsy, používat fotoaparát na vyfocení a odeslání online cvičení ve Forms, měl by jejich učitel být ještě minimálně o krok dále. Sám si to uvědomuji a snažím se být napřed. Začal jsem své hodiny matematiky a fyziky doplňovat o úvodní „motivační“ scénky.

Můžete se podívat na jednu z mých dříve natočených hodin matematiky s názvem Výška v trojúhelníku (1url.cz/czGaG) a na hodinu fyziky z posledního období s názvem Rovinné zrcadlo (1url.cz/WzGhC) nebo Atomy a molekuly (1url.cz/wzGk2).


Autor: Mgr. Petr Němec, vyučující na ZŠ a MŠ logopedická, Olomouc a člen krajského kabinetu Informatika a ICT v Olomouckém kraji

Zpět