Momentálně se stále nacházíme v nelehké situaci s nejasným koncem. Žáky vzděláváme na dálku bez osobního kontaktu a nastalý stav nás pedagogy přinutil v mnoha případech k velkým změnám v přístupu k učení našich žáků. Děkuji v tomto směru projektu SYPO za množství přínosných webinářů s kvalitními lektory a užitečnými odkazy. Svým samostudiem si nesmírně rozšiřujeme své obzory a určitě využijeme nově nabyté zkušenosti i v budoucnosti.

Já sama jsem aprobovaná češtinářka, která vyučuje na obrovské základní škole, do které dochází zhruba 1000 žáků. Až dosud jsme nepracovali s žádnou aplikací MS nebo Google a nyní s ohledem na počet žáků je pro nás dost neřešitelné zavádět něco nového. Fungujeme ale přes aplikaci Bakaláři, na kterou jsou žáci zvyklí.

I my, stejně jako mnozí další, narážíme na žáky, kteří neplní zadávané úkoly už od počátku a nekomunikují s námi. Navíc vzhledem k distanční výuce se čím dál častěji mluví o možné ztrátě motivace žáků k učení a plnění úkolů. Proto jsem se již na počátku tohoto stavu rozhodla zapojit žáky tříd, kde vyučuji český jazyk, do zábavné soutěže, která by jim v konečném hodnocení přinesla něco navíc.

Soutěž jsem nazvala ZÁBAVOU PROTI NUDĚ. Po mé výzvě se do ní zapojila více než třetina oslovených žáků. Každý týden jim zasílám jeden úkol, který mají plnit sami, bez pomoci rodičů. Pokaždé jde o něco jiného – křížovka na vyjmenovaná slova, logická hádanka, vědomostní kvíz, hrátky se slovy, jazykolamy atd. U každého úkolu předem stanovím počet možných získaných bodů a podmínky, za kterých je možno tyto body obdržet. Pokud je to nutné, poskytuji průběžně soutěžícím drobnou nápovědu. Všichni vždy dostanou zpětnou vazbu v podobě vyhodnocení jejich odpovědi, počtu získaných bodů a správného řešení. Body se průběžně sčítají a po skončení soutěže bude účastníkům „vyplacena“ slíbená odměna. Výhodou je i to, že si stále namáhají své mozkové závity.

Mimochodem, ne všichni zapojení se zúčastní každého kola (což ale není podmínkou účasti), ale rozhodně je to jediné ze mnou zasílaných zadání, které si stoprocentně všichni otevřou a přečtou. Věřte mi, má to smysl!


Autorka: Mgr. Markéta Kaslová, vyučující na ZŠ Josefa Hlávky Přeštice a předsedkyně krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Plzeňském kraji

Zpět