Kreativní sloh – výukové video II.

V současné době již školy stanovily při realizaci distanční výuky jasné komunikační kanály, které učitelé se svými žáky využívají. V minulém příspěvku zde na blogu jsme si ukázali, jak může být v distanční výuce využitelné obyčejné výukové video umístěné na Youtube. Jak jsem uvedl, natočit výukové video není nikterak náročné, potřebujete k tomu pouze nápad, nezbytné pomůcky, mobilní telefon a internetové připojení. Je jasné, že výukové video nebude dominantním komunikačním kanálem, avšak má své velké výhody, jestliže chce být pedagog originální, např. při zadávání úkolů.

Být kreativní, zadávat úkol netradičním způsobem a zapojit při výuce na dálku fantazii, zdá se, je v době distanční výuky velkým pozitivem a žáci tuto aktivitu oceňují a rádi spolupracují.

Další zajímavé výukové video z tematiky slohu zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti připravila pro své žáky paní učitelka Mgr. Adéla Hufová ze ZŠ Dubí 1 a já bych se s Vámi rád o tento nápad podělil. V minulém videu jsme se mohli inspirovat využitím tzv. čtenářských kostek v literatuře, další video operuje s tzv. DIXIT kartičkami. V podstatě se jedná o různé, do jisté míry abstraktní obrázky. Děti pak mají za úkol na základě těchto obrázků napsat sloh. Lze samozřejmě využít i obrázky vlastní, např. z internetu. Jedná se tedy nejen o nápaditý způsob výběru tématu, ale žáci zejména jsou nuceni rozvíjet svoji fantazii a na základě vizuálních dojmů vytváří zcela originální slohy.

Výuka slohu hravou formou může být inspirací samozřejmě nejen v „době distanční výuky“.


Autor: Mgr. Josef Huf, vyučující na Hotelové škole, OA a SPŠ, Teplice a člen krajského kabinetu Český jazyk a literatura za oblast Teplicko

Zpět