Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé, 

přejeme vám krásnou dovolenou a léto podle vašich představ. 

V projektu SYPO budeme během července a srpna pilně připravovat další aktivity pro vaši profesní podporu. Budeme chystat nová témata a hledat zajímavé lektory pro webináře k online výuce ale i webináře k oborovým didaktikám. Budeme vybírat členy do tří nově vznikajících metodických kabinetů Předškolní, Prvostupňové a Přírodovědné vzdělávání. Aktualizuje se také podoba kurzů a další podpora pro školy se začínajícími učiteli.

Pokud byste měli zájem o více informací, kontaktujte odborné krajské metodiky ve vašem kraji. 

Zpět