Výuka v době epidemie koronaviru na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Podle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR zrušila Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) od 11. března 2020 veškerou kontaktní výuku. V následujícím příspěvku se podíváme na to, jak tato situace vypadala z pohledu studentů Fakulty pedagogické (FPE) a to na základě výsledků dotazníkového šetření realizovaného přímo fakultou, které probíhalo koncem dubna. Do něj se zapojilo 578 studentů, což je zhruba třetina z celkového počtu.

Přibližně čtvrtina studentů, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, byla zároveň již učiteli z praxe. Pro tyto studenty nastala mimořádně náročná situace, jelikož museli zvládnout vlastní výuku ve škole, kde učili, a zároveň i distanční výuku na fakultě.

Je důležité zmínit, že i když tato situace nebyla pro studenty vůbec lehká, 40% z nich si i v době korona krize našla čas a zapojila se do dobrovolnické činnosti. Zejména stojí za vyzdvihnutí vytvoření mateřské školky pro zaměstnance nemocnice Primaved či různé nabídky studentů k doučování dětí na sociálních sítích.

Co se týče distanční výuky, studenti byli vesměs spokojeni s komunikací ze strany vedení FPE i samotných vyučujících. Velmi oceňovali videa, ve kterých děkan fakulty promlouval ke studentům. Videa pomáhala porozumět aktuální situaci a odpovídala na většinu otázek. Také převažovala kladná hodnocení v souvislosti s vyučujícími a jejich zvolenou formou výuky.

Komplikovaná byla zejména úprava podmínek plnění u jednotlivých předmětů k udělení zápočtu či zkoušky, s čímž byli studenti spíše nespokojení. I přes konkrétní pokyny stanovené vedením ZČU, kdy na začátku nouzového stavu měly být u každého předmětu upraveny podmínky jeho plnění, mnozí studenti uvedli, že to splněno nebylo. Na základě těchto zjištění se ovšem u konkrétních případů zajistila náprava.

Celkově byl pro studenty tento zimní semestr velmi náročný. Řada z nich uvedla, že studium spíše nezvládali. Obtížné bylo období hlavně pro studenty posledních ročníků, kteří se museli zároveň připravovat na státní závěrečné zkoušky a odevzdávání kvalifikačních prací. Závěrem ale nutno zdůraznit, že všeobecně studenti hodnotili pozitivně, jak si s celou situací fakulta poradila.


Autor: Mgr. Tomáš Průcha, vyučující na Katedře výpočetní a didaktické techniky, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni a člen krajského kabinetu Informatika a ICT v Plzeňském kraji

Zpět