Na co nezapomenout při plánování nového školního roku?

Plánování školního roku je vždy klíčovou aktivitou, po uplynulém pololetí se ale jeví jako ještě významnější.

Každý rok se musí naplánovat úvodní den, harmonogram akcí, zkontrolovat vybavení, doladit rozvrhy… Nově se ale všichni musí zabývat také nastavením zvýšených hygienických opatření, nastavením distančního vzdělávání, podle toho případně upravit dokumentaci školy, se vším dostatečně seznámit nejen žáky, ale stejně tak i rodiče jako klíčové partnery právě v distanční výuce a mohli bychom ve výčtu novinek pokračovat. Manuály pro provoz školy jsou obsáhlé a je třeba na nic nezapomenout.

Na malotřídních školách plánování často leží opravdu jen na řediteli, o to důležitější je mít plán. Právě plánu pro nový školní rok, včetně aplikace zkušeností z jara 2020 se věnovaly proběhlé skupinové konzultace pro vedení malotřídních škol, které proběhly online. Účastníci tak měli možnost sdílet své plány, zkušenosti s ostatními kolegy, a to z pohodlí domova či svých školních kanceláří.

A aby to nezůstalo jen u inspirace, vznikla v rámci konzultací i myšlenková mapa. I když vzešla z per ředitelů a ředitelek malotřídních škol a je spíše inspirací, než úplným výčtem, věříme, že komukoliv z vás může pomoci stejně tak. Takže sdílíme a přejeme, ať při plánování na nic nezapomenete.

Klidný vstup do nového roku.


Autor: Mgr. Miloš Novotný, zabývá se praktickým uplatňováním inovačních metod ve výuce na 1. stupni ZŠ a je spoluautorem výukových materiálů pro český jazyk (Čteme a píšeme s Agátou), matematiku (Matýskova matematika) a prvouku (Oskarova prvouka) na 1. stupni. Byl členem týmu MŠMT pro sestavení vzorového ŠVP pro malotřídní školy i pracovní skupiny MŠMT tvořící standardy pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. V současnosti je lektorem a tvůrcem výukových a interaktivních materiálů pro ZŠ.

Zpět