Mediální tréninky pro vedení škol míří na podzim do několika krajů, poslední volná místa jsou v Pardubicích

Když jsme narazili na internetu na článek, jak vybrat mediální trénink, který začíná větou Ať už zvolíte jakkoli, chtějte znát předem, co vás čeká“, řekli jsme si, že vám spolu s lektorkou Renatou Třískovou odpovíme na pár základních otázek rovnou.

Mediální trénink, který jsme na podzim připravili pro členy vedení škol, je cyklem tří na sebe volně navazujících setkání. Neslibujeme, že po absolvování budou ze všech mistři v rétorice a hlasovém projevu. Věříme ale, že vám komplexní trénink pomůže posunout se v této oblasti zase o kus dál. Jedním z hlavních cílů je určitě zmírnění projevů trémy a ostychu z veřejných vystoupení, ať už se jedná o prezentaci na úřadě, před kolegy nebo třeba o vystoupení na školní akci. Důležitou roli bude hrát mediální komunikace – tedy vysvětlení pravidel pro úspěšnou komunikaci s novináři a nácvik různých typů reakcí.

Zájem o workshopy je mezi řediteli škol veliký, proto jsme po Praze, Brnu, Hradci Králové a Liberci přidali také páté krajské město, a to Pardubice. A právě v Pardubicích zbývá několik posledních volných míst.

Jak si vlastně takový „trénink“ představit? Jedná se spíš o teorii, nebo je trénink zaměřený prakticky? Nejen na jsme se zeptali lektorky Renaty Třískové.

Asi dvě třetiny mediálního tréninku budeme věnovat praktickým cvičením s okamžitou zpětnou vazbou, s využitím ICT – kamery, počítače, obrazovky a mikrofonu. Praktické rady, tipy a triky pro zlepšení (ne)verbální komunikace při veřejných vystoupeních doplní teoretická část – potřebné metodické ukotvení problematiky; kazuistika, ukázky i diskuse.

Vypadá to tedy, že trénink bude opravdu „tréninkem“. Dostane se takříkajíc na všechny?

Ano, dle mých zkušeností je časová dotace tréninku nastavena tak, aby měli všichni dostatečný prostor.  I proto je maximální kapacita kurzu 10 lidí, což je určitě velmi příznivé nejen v rámci vzdělávacího, ale momentálně také zdravotního hlediska. Učebny jsou moderně vybavené, rekonstruované. Dbát budeme na dostatečné rozestupy mezi účastníky ve skupině.“

Proč byste absolvování mediálních tréninku členům vedení škol doporučila? Co si odnesou? Proč je vlastně vůbec něco takového podle vás právě pro členy vedení škol potřebné?

Vystupování na veřejnosti a v médiích má svá pravidla. Ať už chcete publikum zaujmout, naklonit na svou stranu nebo když musíte řešit (potenciálně) krizovou komunikaci – směrem k veřejnosti nebo médiím. Několik cvičení a návyků může výrazně ovlivnit to, jak před publikem nebo kamerou vypadáte, jak celkově působíte. Společně zapracujeme na eliminaci projevů trémy. Věřím, že to ocení téměř každý. Některá cvičení, rady i návody navíc můžete využít při práci se studenty nebo žáky.

Umět vystupovat na veřejnosti, využít prvního dojmu a udržet pozornost publika se vám bude hodit vždy. Nejen ve škole…Těším se na setkání s vámi!“ uzavírá Renata Třísková.

V případě zájmu se můžete rovnou přihlásit prostřednictví stránek NPI ČR.

Lektorka: Mgr. Renata (Kasalová) Třísková, absolvovala Mediální studia na FSV UK. V oblasti PR pracuje pro státní, neziskový i komerční sektor. Mezi významné klienty patřila 2. LF UK – nemocnice Motol, Plzeňský Prazdroj a.s., kongresová agentura CZECH - IN nebo mediální dům Economia, a.s. Působila jako tisková mluvčí CzechTourism – České centrály cestovního ruchu. Několik let se věnovala mediální výchově a společně s odbornými i vysokoškolskými pracovišti také její implementaci do výuky na MŠ, ZŠ i SŠ. Organizuje a moderuje odborné i tiskové konference. Je certifikovanou lektorkou Spinning programu.


Autor: redakce SYPO

Zpět