Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZ (https://rvp.cz/) slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

  • 10 tipů, jak naučit žáky být digitálními minimalisty

Digitální minimalismus lze zcela bez nadsázky považovat za základní pilíř digitální gramotnosti. Co znamená digitální minimalismus, jak se stát digitálním minimalistou a především, jak udělat digitální minimalisty ze žáků, se dozvíte v tomto článku.

Přemýšlejte o každé opakované aktivitě, kterou v aplikacích, sociálních sítích či kdekoliv jinde na internetu provádíte, a ptejte se sami sebe, co vám tato činnost přináší, kam vás profesně či osobně posouvá, co se pomocí ní nového naučíte (výnosy), a následně, kolik času jí věnujete (náklady). Pokud tyto náklady převyšují výnosy, nevyplatí se v těchto aktivitách dlouhodobě setrvávat.

Více zde.


  • Lokální problémy pohledem komiksu

Vzdělávací aktivita Lokální problémy pohledem komiksu představuje komplexně zaměřenou tvůrčí žákovskou činnost. Propojuje společenskovědní tematiku lokálních problémů (vyhledání, popis, analýza, návrh řešení) a využívání digitálních technologií k tvůrčí práci. Komiks, populární literární žánr, je atraktivní a motivační forma žákovského zapojení do společenského dění kolem sebe. Komiks zároveň svou vizualizací dodává vybraným problémům „tvář“, čímž mimo jiné i cílí na emoce žáků a ztotožnění se s příběhem. Činnost podporuje rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti, učí žáky spolupráci v rámci skupiny a plánování vlastní práce a dílčích kroků zadaného úkolu.

Žáci mají volné pole působnosti, jediným kritériem pro výběr problému je jeho existence (jedná se o reálný již vzniklý problém, který není řešen). Je na uvážení žáků, jaké digitální technologie k dokumentaci použijí. Problémem může být například chybějící popelnice na tříděný odpad; nefunkční veřejné osvětlení; pozůstatky vandalství na dětském hřišti; nezastavující řidiči na přechodu pro chodce u školy.

Více zde.


  • Čtení elektronických textů na 1. stupni základní školy

Při prvním pohledu na elektronický text se může zdát, že se text v elektronické formě neliší od textu tištěného, jediným zřetelným rozdílem je médium, na kterém text čteme (papír / digitální zařízení: počítač, čtečka, tablet, chytrý telefon). Můžeme si tedy položit otázku, proč bychom měli věnovat pozornost čtení elektronických textů, a to již na 1. stupni základní školy.

Žáci by měli mít možnost setkat se také s textem, který je prezentovaný na webové stránce buď s delšími odstavci a hypertextovými odkazy, nebo jako krátký text doplněný obrázkem, videem, animací. Takový formát textu vyžaduje, aby žáci porozuměli i významu těchto nelineárních prvků. Postupně by se měli na konkrétních příkladech učit, jak hodnotit důvěryhodnost informací, které v online zdrojích vyhledávají.

Více zde.


Autor: Redakce RVP.cz

Zpět