Jak prváci a druháci tvořili s pomocí nástrojů Google Workspace články o distanční výuce

Poslední hodiny informatiky před návratem k standardní prezenční výuce jsme s prváky a druháky ze čtyřletého gymnázia EDUCAnet Praha využili k tvorbě článků o distanční výuce. Aktivitě jsme věnovali tři vyučovací hodiny, žáci pracující ve skupinách využili k dílčím činnostem několik různých on-line služeb. Aktivita je popisována jako jeden tříhodinový blok, lze ji však rozdělit do kratších časových úseků.

Protože jsme se v podzimních měsících několikrát věnovali tématům z oblasti mediální gramotnosti, mohli jsme v desetiminutové evokační fázi jít přímo k věci. Pomocí nástroje Socrative, který umožní během několika okamžiků získat podepsané či anonymní odpovědi, žáci zodpovídali otázky související s tím, jak by měl vypadat novinový článek. Co by měl obsahovat? Co by naopak obsahovat neměl? Na co bychom určitě neměli zapomenout? A na co si dát pozor?

Konkrétní zadání pak žáci objevili v Učebně Google. Do sdíleného dokumentu sami zapsali složení maximálně pětičlenných skupin, naopak předvyplněné již měli odkazy na skupinové hovory Google Meet. Dále zbývaly u každé skupiny dvě položky – dotazník a článek.

Ve dvaceti minutách dokázaly skupiny komunikující prostřednictvím vlastních videohovorů vytvořit Google formulář sloužící jako dotazník pro spolužáky. Stačila krátká instruktáž prostřednictvím sdílení obrazovky, aby si žáci připomněli, jaké typy odpovědí mohou volit, jaké jsou výhody a omezení jednotlivých typů a na co nezapomenout v nastavení formuláře. Například jsme chtěli odpovědi sbírat anonymně, zároveň ale omezit okruh dotazovaných na přihlášené do našeho školního Google účtu. Některé skupiny vytvořily otázky čtyři, maximem bylo šest, aby dotazník bylo možné vyplnit ve velmi krátkém čase.

Po vložení odkazů k jednotlivým dotazníkům do sdíleného dokumentu, jsme se vrátili k různým úskalím tvorby dotazníků, zástupci skupin pojmenovali největší aha momenty. Poté byl čas skrz vytvořené dotazníky získat odpovědi spolužáků. Tentokrát žáci pracovali dvacet minut samostatně s cílem zodpovědět všechny otázky ve všech sdílených dotaznících.

Přibližně po šedesáti minutách tedy měly skupiny dostatek podkladů k vlastní tvorbě článku. Zajímavá byla reflexe toho, jaké informace skupiny získaly. Žáci pojmenovávali, že řada odpovědí je příliš stručná, u dalších pak neví, zda jsou věrohodné. Měli příležitost uvědomit si, jaké nedostatky může on-line dotazník přinést, jak opatrně je nyní třeba přistupovat k vyvozování závěrů.

Rozsah článku byl stanoven na 1800 znaků. Protože druháci v naší škole píší ročníkové práce (minimálně 15 stran), mohli si vyzkoušet, jaké úsilí je potřeba k napsání souvislého textu o délce jedné normostrany. Žákům k tvorbě stačilo třicet minut. Ve skupinách si sami rozdělili role, bylo potřeba zajistit vymýšlení textu, jeho zapisování, korekturu, nalezení a vložení ilustračních fotografií a další činnosti.

V průběhu skupinové práce jsem jako vyučující procházel mezi jednotlivými hovory. V prohlížeči Google Chrome k tomu lze využít doplněk Google Meet Breakout Rooms. Jedno z upozornění směřovalo k využívání fotografií a obrázků v souladu s autorskými právy, čemuž může při vyhledávání prostřednictvím Googlu pomoci nástroj filtrující obrázky zveřejněné pod licencí Creative Commons, u kterých lze snadno dohledat, jaké využití je legálně možné.

Díky sdílení dokumentů stačilo oznámit, že si skupina myslí, že článek je hotov, a mohla hned získat zpětnou vazbu, na jejím základě pak provést potřebné úpravy. Nejčastěji jsme ladili různé formulace, upravovali interpunkci, opravovali typografické chyby.

Před závěrečnou reflexí si žáci mohli přečíst články ostatních skupin. V samotné reflexi jsme se zaměřili na proces tvorby i výsledné články. Jak si žáci ve skupině rozdělili role? Jak probíhala jejich spolupráce? Co jim dělalo největší problémy? Co jim naopak šlo nejlépe? Co je potěšilo? Co se v průběhu tvorby naučili? Co se dozvěděli? Co by příště udělali jinak? Jak se jim podařilo přiblížit se na začátku formulovaným znakům novinového článku? Z těchto a mnoha dalších otázek je možné vybírat s přihlédnutím ke konkrétnímu průběhu všech tří vyučovacích hodin.

Poznámka závěrem. Celá aktivita proběhne tím hladčeji, čím více mají žáci jednotlivé dílčí činnosti zažité a zautomatizované.


Autor: Mgr. Marek Adler, vyučující na EDUCAnet Praha a člen krajského kabinetu Informatika a ICT

Zpět