Když učitel nemůže do školy...

Výuka do třídy z domova

Dovoluji si předat Vám zkušenost ze situace, která může postihnout každého učitele. Totiž situaci, kdy kvůli nemoci, případně karanténě nemůže učit ve škole. Pokud učitel nemůže být z nějakého zdravotního důvodu přímo ve škole, nastávají dvě možné varianty řešení. Může mít neschopenku a jednoduše neučit. Druhou možností je učit „z domova“.

Já funguji díky odvaze a osvícenosti vedení na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě druhým způsobem. Nebudu zbytečně zabíhat do osobních detailů, to ani není cílem tohoto sdělení.

Jak vše funguje?

Vyučuji z domu prostřednictvím notebooku a platformy Teams. Připravím si pro výuku průvodní prezentaci. Následně vedení školy stanoví „pomocného kantora“. Jde tedy o tandemovou výuku. Tohoto vyučujícího si přidám do týmu. Tím je umožněna komunikace mezi námi. Na začátku hodiny kolega upozorní děti, že výuka bude probíhat jiným způsobem. Zapne počítač, spustí předem naplánovanou hodinu v Teams. Uvede do provozu dataprojektor. Pak už je výuka moje. Na plátně je vidět vše, co potřebuji.

Žáci mohou sledovat můj obličej, prezentaci, sdílenou obrazovku, zkrátka vše, jako při online výuce. Díky reproduktorům slyší můj výklad, otázky i komentáře k výuce. Mikrofon v notebooku je tak citlivý, že slyším i veškeré dění ve třídě. Děti se mě mohou ptát a sdílet své pocity z výuky. Pomocný vyučující mi může v případě potřeby napsat do chatu různé pokyny, případně mi je sdělit přímo. Na konci hodiny vše ve třídě vypne a hodinu řádně ukončí.

Co mě překvapilo?

I s minimem techniky je možné vést výuku na dálku. Též mě překvapili moji svěření studenti, u kterých vyučuji chemii. Během hodin jsou velmi ukáznění. Dobře zvládají i jednu podstatnou změnu. Nehlásí se, protože já jejich zvednuté ruce nevidím. Pokud něco chtějí, rovnou mě osloví: „Paní učitelko, chci se zeptat…“. 

Má metoda nějaké nedostatky?

Jako každý způsob výuky má i tento způsob výuky svá úskalí. Předně je to moje osobní nepřítomnost. Další nevýhodou je fakt, že nevidím do třídy – orientuji se tedy sluchem, případně si přečtu vzkaz od asistujícího vyučujícího. Další nevýhodou jsou občasné technické problémy. Počítač je stále technika. Naštěstí problémy nejsou takové, aby vedly k předčasnému ukončení hodiny nebo nekonání výuky.

Jaká jsem našla pozitiva?

Předně to, že výuka stále běží. Podstatné je dále to, že se k výuce mohou připojit i děti, které nemohou být v danou chvíli ve škole. To je bohužel v této době častá realita. Dále jsou děti vedeny k vzájemné toleranci a pochopení. Vidí, že i neřešitelné situace mají mnohdy svá skrytá řešení. Učí se chápat digitální technologie jako nástroj ke vzdělávání.


Autorka: Mgr. Kateřina Zimplová, vyučující na Gymnázium Havlíčkův Brod a členka Krajského kabinetu Přírodovědné vzdělávání v Kraji Vysočina

Zpět