Hlavně nezůstat ve vyjetých kolejích

Na základě rozhodnutí vlády byly v březnu 2020 ze dne na den uzavřeny školy a klasická výuka se změnila na formu distančního vzdělávání. Bylo nutné se této změně co nejrychleji přizpůsobit, a proto jsme s kolegy hned ten den diskutovali o tom, jaký zvolíme prostředek online komunikace se žáky.

Základním parametrem samozřejmě bylo vytvořit jednotnou platformu, aby studium na dálku bylo pro naše žáky co nejjednodušší, zároveň však musely být splněny i podmínky možnosti pravidelné zpětné vazby a variability zadávané práce. Nakonec jsme se dohodli na využití systému Google učeben a během týdne jsme jej začali plně využívat.

Má-li online výuka fungovat co nejlépe, je zapotřebí od všech zainteresovaných velká míra spolupráce. A právě tady spatřuji obrovské pozitivum nového způsobu výuky. Spolupráce, bez ní by to opravdu nešlo. Nemám teď na mysli jen kooperaci mezi kantory, kantory a žáky, ale i vzájemnou spolupráci mezi dětmi, kdy jsme se zpočátku společně snažili popasovat s technickými parametry nového způsobu výuky.

Co vítám nejvíce, je zapojení řady rodičů jako dohledového prvku vyučovacího procesu, rodiče měli a mají jedinečnou příležitost nahlížet pod pokličku jednotlivých předmětů, v podstatě provádět jistou formu inspekce v hodinách, což je pro ně novou a jistě zajímavou zkušeností.

Přechod na distanční výuku ve školním roce 2020/2021 byl pro nás snadný, neboť jsme měli již vše na tento způsob výuky připraveno, a tudíž stačilo pouze přehodit pomyslnou výhybku. Důležité však je, pokud se přidržím dopravní terminologie, nezůstat jen ve vyjetých kolejích, ale neustále se posouvat, abychom udrželi pozornost a zájem našich žáků. Z tohoto důvodu jsem pro zpestření hodin českého jazyka a literatury vytvořila webové stránky www.jaknacestinu.cz, které průběžně aktualizuji podle probíraného učiva. Vzhledem k tomu, že na ně dostávám od svých studentů pozitivní zpětnou vazbu, ráda bych je touto cestou nabídla k využití i kolegům z jiných školských zařízení, neboť se domnívám, že vzájemné sdílení zkušeností je tou správnou cestou rozvoje českého školství.


Autorka: Mgr. Lucie Kubincová, vyučující na ZŠ Nový Bydžov, Karla IV.

Zpět