Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje výběrové řízení v rámci projektu SYPO na členy Stálé konference ředitelů – Sekce základních uměleckých škol

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol nově ustanovené Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ. Hledáme zástupce z řad ředitelů a zástupců ředitelů základních uměleckých škol. V rámci projektu budete mít možnost ovlivnit budoucí směřování českého školství.

Bližší informace a přihlášku naleznete zde.