Pozvánka na odborný panel "DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL"

Dovolujeme si vás pozvat na společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce na téma

DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL.

Odborný panel se koná online 10. 2. 2021 od 8:30 do 15:20.

Registrace je možná do 7. 2. 2021 zde.

A co se dozvíte?

  • Jak konkrétně lze aplikovat v praxi kritéria kvalitní školy ČŠI?
  • Co vám mohou přinést a jak pracovat s Příklady inspirativní praxe, které vznikají pod záštitou projektu ČŠI Komplexní systém hodnocení?
  • Jak zjistit vzdělávací potřeby vašeho pedagogického sboru, jak vybrat vhodné formy profesního rozvoje a jaký vliv bude mít vhodně zvolené DVPP na výuku?

Využijte exkluzivní možnost pracovat s vybranými dosud nezveřejněnými Příklady inspirativní praxe a diskutovat s kolegy o konkrétních kritériích ČŠI.

Příspěvky a panelisté:

  • Profesní rozvoj v datech ČŠI – Ing. Dana Pražáková, Ph.D., metodik spolupráce KSH
  • Distanční výuka – cesta k širší kolegiální podpoře a profesnímu rozvoji? – RNDr. Marek Matura, Ph.D., Gymnázium Přírodní škola
  • Kvalita DVPP a systémový přístup k DVPP ve škole – Mgr. Monika Šimonová, týmová manažerka SYPO, Mgr. Luboš Lisner, ředitel ZUŠ Praha