Pozvánka na mezinárodní konferenci Quo vadis, kabinety?

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci s názvem 

Quo vadis, kabinety?

Konference se koná online 31. 1. 2022 od 9:00 do 16:30.

Přihlašování je možné do 28. 1. 2022 ZDE.


Pojďte se s námi seznámit s prací metodických kabinetů a s příklady dobré praxe, které byly v rámci metodických kabinetů realizovány. 

Program
Dopolední blok 9:00 – 9:10 Zahájení konference – Mgr. Olga Havlátová
9:10 – 9:20 Úvodní slovo ředitele NPI ČR – Mgr. Ivo Jupa
9:20 – 9:35  Současnost a budoucnost kabinetů – Mgr. Josef Slovák
9:35 – 10:35 Modely profesní přípravy – doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.; doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.; prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.; doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.; prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
10:45 - 11:10 Koncept národního metodického kabinetu jako podpora odbornosti českého jazyka a literatury – doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
11:10 - 11:35 Projekt k malotřídkám, Microsoft pro školy – Ing. Karel Klatovský
11:35 - 11:55 Síťování z pohledu Evropské nadace odborného vzdělávání – Georgios Zisimos
11:55 - 12:00 Slovo moderátorky na závěr dopoledního bloku 
Odpolední blok 13:00 - 14:30

Dobrá praxe metodických kabinetů 

  • Spolupráce s KAP/MAP/iKAPv rámci projektu SYPO na Vysočině, příklad dobré praxe metodického kabinetu – Mgr. Soňa Havlíčková
  • Časopis Vepřík – krajský metodický kabinet Vysočina – Mgr. Bc. Soňa Daňková
  • Úloha metodického kabinetu ve Zlínském kraji při podpoře online výuky ICT a matematiky – Ing. Michal Heczko
  • Příklady dobré praxe ZŠ Velehrad – on-line výuka na ZŠ a její odraz do  revize RVP– Mgr. Andrea Olbertová
  • Podpora digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání – Mgr. Lukáš Jánský
15:00 – 16:30

Metodické příručky, jejich obsah a využití

  • Metodická příručka kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání „Pedagogická diagnostika“– Mgr. Hana Splavcová
  • Metodická příručka kabinetu Český jazyk a literatura „Příklady dobré praxe při výuce českého jazyka literatury distančním způsobem“– Mgr. Soňa Havlíčková
  • Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání – Mgr. Monika Chrobáková, Mgr. Kateřina Kadlecová
16:30 Závěrečné slovo moderátorky