Pozvánka na oblastní konference Komunikace školy s partnery

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci určenou pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  na téma

Komunikace školy s partnerem.

 

Místa a data konání:

 • Plzeň 21. 10. 2019, více informací a přihlášení zde
 • Ostrava, 23. 10. 2019, více informací a přihlášení zde

Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík. 

Oblastní konference jsou bez poplatku.


Oblastní konference Plzeň, 21. 10. 2019

Místo: Hotel Central, Náměstí Republiky 358/33, Plzeň

Přihlásit se můžete zde.

Program:

 • 8,30 – 9,00          prezence
 • 9,00 – 9,15          zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45          „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Ing. Pavel Honzík, ředitel Plzeňského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00        diskuze
 • 10,00 – 10,20      přestávka
 • 10,20 – 11,00      „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40      „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 11,40 – 12,00      diskuze
 • 12,00 – 13,00      oběd
 • 13,00 – 16,45      workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 16,45 – 17,00      shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

 „Mediace konfliktu“ – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Klára Vondřičková je projektovou manažerkou pro školy ve společnosti Koučink akademie s.r.o., zároveň působí jako interní doktorandka na katedře primární pedagogiky, je zkušenou koučkou a mentorkou.

Nahoru


Oblastní konference Ostrava, 23. 10. 2019

Místo: Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava

Přihlásit se můžete zde

Program:

 • 8,30 – 9,00         prezence
 • 9,00 – 9,15         zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45         „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ –  PhDr. Hana Slaná, ředitelka Moravskoslezského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00       diskuze
 • 10,00 – 10,20     přestávka
 • 10,20 – 11,00     „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40     „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 11,40 – 12,00     diskuze
 • 12,00 – 13,00     oběd
 • 13,00 – 16,45     workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 16,45 – 17,00    shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

„Mediace konfliktu“  – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Jana Kazíková, ACC vystudovala Pdf MUNI. Zkušenosti získala dalšími kurzy v oblasti managementu, RWTC, arteterapie a koučinku. Je pedagožkou, lektorkou, facilitátorkou, koučkou, mentorkou, arteterapeutkou.

Nahoru