SYPO vyráží na Microsoft Roadshow pro školy

Odborníci z projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se zúčastní největší konference o technologiích ve vzdělávání v České republice Roadshow pro školy 2019, kterou pořádá firma Microsoft. Konference je určena pro učitele informatiky a probíhá v říjnu ve 13 krajských městech.

Projekt SYPO, který je realizován Národním institutem pro další vzdělávání (NIVD) a spolufinancován EU, věnuje zavádění ICT do výuky a řízení škol speciální pozornost. Na Roadshow pro školy představí konkrétní formy podpory určené školám a učitelům v oblasti digitálních technologií, tedy například možnosti spolupráce s krajským ICT metodikem nebo činnost metodického kabinetu informatika a ICT.

„Konference Roadshow pro školy se účastní učitelé se zájmem o obor, o svůj profesní růst a o sdílení zkušeností, tedy přesně ti učitelé, kteří by mohli najít uplatnění v metodických kabinetech,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety. Ve většině měst bude projekt SYPO zastupovat krajský ICT metodik, který se bude účastnit prezentace i doprovodného programu. Krajští ICT metodici jsou v denním kontaktu se školami, zdarma jim poskytují odborné poradenství, setkávají se s jejich problémy. „A hlavně znají na mnoho otázek tu správnou odpověď. Právě proto bychom naše metodiky učitelům, kteří se akce zúčastní, rádi představili,“ shrnuje Mgr. Josef Slovák.

Více informací najdete na Roadshow pro školy.

Termíny Roadshow pro školy v regionech:

Praha, 7. 10. 2019 Jihlava, 8. 10. 2019 Hradec Králové, 9. 10. 2019  Pardubice, 10. 10. 2019
Brno, 14. 10. 2019 Zlín, 15. 10. 2019 Olomouc, 16. 10. 2019 Ostrava, 17. 10. 2019
Liberec, 21. 10. 2019 Ústí nad Labem, 22. 10. 2019 Karlovy Vary, 23. 10. 2019 Plzeň, 24. 10. 2019
  České Budějovice, 31. 10. 2019