Pozvánka na 5. mezinárodní konferenci Začínající učitel II

Dovolujeme si vás pozvat na 5. mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Začínající učitel II,

která proběhne ve dnech 3. – 4. prosince 2019 v Praze.

Podrobný program najdete zde.

 

Přijďte diskutovat s českými i zahraničními odborníky o problémech začínajících učitelů a hledat cesty k řešení.


Konference

Datum: 3. prosince 2019 od 9:00 hodin

Místo konání: Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1

Téma konference: Aspekty a problémy přípravy budoucích učitelů a adaptačního procesu z pohledu českého a zahraničního školství

Moderovaný diskuzní panel: Rozhodující etapy učitelské profese a jejich úskalí

Přihlášení na konferenci zde.


Workshopy

Datum: 4. prosince 2019 od 9:00 hodin

Místo konání: Konferenční centrum NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1

Témata workshopů:

  • Mentoring začínajících učitelů a uvádění do profese – norská a mezinárodní perspektiva,
  • tandemová výuka a další formy podpory,
  • adaptační období – začínající a uvádějící učitel a role ředitele,
  • trvalá obnova učitele – nastavení profesního rozvoje

Přihlášení na workshopy zde.


Tlumočení konference i workshopů zajištěno.