Ustavující jednání Stálé konference ředitelů, Praha