Setkání všech sekcí Stálé konference ředitelů, Praha