01.11.2021

Webinář: Přírodopis a digitální kompetence

02.11.2021

Webinář k podpoře začínajících učitelů: Komunikace s rodiči – nejen při třídní schůzce

02.11.2021

Webinář: Gramotnosti v předškolním vzdělávání

03.11.2021

Webinář: Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

04.11.2021

Oblastní konference: Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy

10.11.2021

Webinář: Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků

15.11.2021

Webinář: Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole

16.11.2021

Webinář: Obtížná jednání s rodiči

23.11.2021

Webinář: Témata nové Informatiky: Informační systémy

30.11.2021

Webinář: Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení v matematice na 1. stupni

06.12.2021

Webinář: Chemický děj efektně a efektivně

13.01.2022

Webinář: Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení