Kalendář plánovaných akcí

07.12.2020

Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění

10.12.2020

Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

14.12.2020

Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k hlubšímu porozumění

05.01.2021

Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl

05.01.2021

Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 2. díl

09.12.2020

Začínáme s 3D modelováním

11.01.2021

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

12.01.2021

Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. st. ZŠ

13.01.2021

Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol

14.01.2021

Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ

19.01.2021

Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ

21.01.2021

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

22.01.2021

Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

26.01.2021

Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

28.01.2021

Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím