Do navazujícího projektu IPs Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum) hledáme nové kolegyně a kolegy na pozici garant území pro kraje: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Středočeský, Moravskoslezský, Olomoucký, Praha, …

Dne 16. 2. 2023 se bude konat již třetí online konference určená pro ředitele a členy vedení škol. Nechte školní starosti jeden den na jindy. Najděte si místo, kde na vás nikdo nebude klepat nebo vás rušit, a odevzdejte se do péče lázeňských odborníků. Do…

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) na téma Co se změnilo v tématu „začínající učitel“ od roku 2018 aneb reflektujeme výstupy odborných panelů SYPO Odborný panel se koná

Dovolujeme si vás pozvat na Studentskou konferenci budoucích akademických pracovníků, která se bude konat na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 8. – 9. 11. 2022. Program připravovaný na středu 9. 11. 2022 bude v rukách projektu SYPO a klíčové aktivity Začína…

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci zaměřenou na profesní podporu vedoucích pracovníků škol, kterou připravil projekt SYPO NPI ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU. Bezplatná konference „Support to Leadership in Education as a Way to School Improvement“ 

Dovolujeme se vás pozvat na odborný panel na téma: Různorodost začínajících učitelů – podpůrné a pomáhající profese – měnící se role provázejících a uvádějících učitelů 10. 5. 2022   |   9:00 - 15:00   |   online v ZOOM Re…

   Podpora NPI ČR pedagogům při vzdělávání dětí-žáků cizinců 22. 4. 2022 • Rozhovor s Mgr. Halkou Smolovou Závorovou, ústřední metodičkou podpory pedag…

Vážené paní ředitelky a vážení páni ředitelé, přijměte naše pozvání na tak trochu jinou konferenci. Lázně pro ředitele 26. 4. 2022 | 9:00 - 16:00 | online v ZOOM

Na aktuální situaci na Ukrajině reaguje Stálá konference ředitelů a přináší učitelům odpovědi na 10 otázek, které možná právě řeší.  Jak staré děti jsou připraveny mluvit o válce? Máme téma války s dětmi ve škole vůbec otvírat a nebudeme je zbytečně děsit? A co když máme ve třídě děti …

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci s názvem  Quo vadis, kabinety? Konference se koná online 31. 1. 2022 od 9:00 do 16:30. Přihlašování je možné do 28. 1. 2022

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) vyhlašuje výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních škol a Sekce středních a vyšších odborných škol pro implementaci Stálé konference ředitelů (SKŘ). V současné době hledáme zástupce z řad odborné ped…

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma Kvalita DVPP a její autoevaluace ve vzdělávacích institucích Odborný panel se koná online 18. 1. 2022 od 8:30 do 15:15. Jakými způsoby lze provádět evaluace vzdělávacích programů? Co…

„Práce s nadanými a talentovanými dětmi totiž není aktuálním trendem, ale dluhem, který náš vzdělávací systém vůči těmto žákům má.“ Mgr. Karel Minařík, ředitel ZŠ Partyzánská v České Lípě a průvodce skupinovou konzultací Dovolujeme si vás pozv…

PF 2022

20. 12. 2021

Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022. Video PF ZDE jQuery( document ).ready(function() { jQ…

Pro tento školní rok jsme v projektu SYPO připravili pro 30 účastníků z řad ředitelů nebo jejich zástupců rozšířenou podporu pro členy vedení škol. Díky ní nabízíme jedinečný prostor, jak přemýšlet o svém vlastním ro…

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele. Odborný panel se koná online 25. 10. 2021 od 9:00 do 15:00. Přihlásit se můžete do 20. 10. 2021 

V rámci aktivity Management je na podzim naplánován cyklus čtyř oblastních konferencí pro účastníky z řad vedení škol, tentokrát na téma Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy. Diskuzní setkání, která proběhnou online, jsou zaměřená na podporu osobnos…

Metodické kabinety nabízejí pomocnou ruku všem žákům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií covid-19, a nově poskytují online i prezenční doučování. „V kabinetech působí aktivní učitelé se zápalem pro věc, zpravidla hodně …

Nestihli jste všechny oborové webináře projektu SYPO a rádi byste to napravili? Zúčastnili jste se webinářů a chcete získat možnost se k nim vrátit nebo získat podklady od lektorů? Projekt SYPO připravil na léto Online školu, díky které se můžete na všechny webináře …

Pro ředitele škol, jejich zástupce i všechny zájemce o témata spojená s vedením školy připravila Stálá konference ředitelů nové podcasty s názvem Očima ředitele. Úvodní díl se symbolicky věnuje tématu OTEVŘENOSTI, neboť jím cyklus podcastů s řediteli českých škol pomyslně…

Praha, 31. 5. 2021 Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci, která se bude věnovat profesnímu rozvoji členů vedení škol a na které mimo jiné představíme Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol v kontextu českých i zahraničních zkušeností. Be…

Projekt SYPO hledá do Stálé konference ředitelů (SKŘ) nové zástupce z řad ředitelů škol a odborné pedagogické veřejnosti. Posláním Stálé konference ředitelů je mimo jiné vytvořit komplexní systém profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Věnuje se aktuální problematice spojené…

Kapacita společného jednání Odborného panelu „DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL“ byla naplněna během prvního dne spuštění registrací. Neúspěšným zájemcům o účast na Odborném panelu bude nabídnut jeho záznam. „Těší nás, že jsme zvolili správné a atraktivní téma,…

Dovolujeme si vás pozvat na společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce na téma DVPP JAKO INSPI…

Dovolujeme si vás pozvat na v pořadí sedmý odborný panel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO). Panel na téma PEDAGOGICKÁ PRAXE NEJEN V DOBĚ VÝUKY NA DÁLKU se koná online 19. 1. 2021 od 10:00 do 16:00. Registrace je možn…

Jak učit prostřednictvím webinářů? K čemu webináře využívat a na co si dát pozor? Na jaké pedagogické zásady a teorie myslet při přípravě webináře? A jaké konkrétní nástroje ještě využívat pro online výuku? Na tyto a mnohé další otázky najdete odpověď v naší nové publikaci Webinář…

Dovolujeme si Vás pozvat na oblastní konferenci určenou vedení škol na téma Klima školy. Konference proběhne online, prostřednictvím MS Teams, dne 6. 10. 2020 od 9:00.  Konference je účastníkům poskytována v rámci proj…

V říjnu 2020 zahajujeme kurzy vzdělávání určené pro školy se začínajícími učiteli a přihlašovat se na ně můžete právě nyní. Pokud jste ředitelkou/ředitelem školy, uvádějící učitelkou/učitelem nebo pokud učit právě začínáte, pak jsou kurzy SYPO určeny přímo v…

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) byl zmíněn jako jeden z významných projektů OP VVV, který pomáhal v době pandemie koronaviru. Vyzdvižena je především metodická podpora poskytnutá učitelům v oblasti ICT a vzdělávání na dálku, včetně série webinářů. Děkuj…

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma  Současná vzdálená výuka a my všichni tak trochu jako „začínající učitelé“ Odborný panel se koná online dne 11. 6. 2020 od 10:00 do 16:00 hod. Cíle Odborného panelu: Nalézt východiska v současné situaci učitelů - p…

Právě zahajujeme desátý týden s mimořádnými webináři, které pomáhají s online výukou. Prvních osm týdnů jsme vysílali každý všední den, nyní vám nabízíme tři webináře týdně. Naše webináře jsou zdarma a jsou zveřejněné na YouTube.  Seznam w…

Připravili jsme pro vás nový newslettter. Přečtěte si: o novinkách pro začínající učitele i učitele s praxí a pro ředitele, informace týkající se webinářů, rozhovor s lektorkou, koučkou a mentorkou Mgr. Janou Kazíkovou. Newsletter najdete

Na YouTube jsme umístili nové záznamy webinářů, které se konaly na podzim a v zimě 2019/2020 a které se týkaly oborových novinek. Najdete zde 6 webinářů k vý…

Nestihli jste první vlnu pilotáže vlastní podpory a chcete dosáhnout na odborné individuální konzultace v rozsahu až 20 hodin? Zajímá Vás sdílení zkušeností s ostatními řediteli - svá témata s nimi rádi proberete? Chtěli byste se zúčastnit benchlearningů, které pro Vás již brzy zveřejníme? …

Nově na webu najdete fotografie z tří setkání předsedů krajských kabinetů. Podejte se zde. jQuery( document ).ready(function() { jQuery(".magnific_popup").magnificPopup({ type: "image", enableEscapeKey:true }); });

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí s hlavním cílem prozkoumat portfolio jako kontinuální osobní nástroj profesního růstu pedagoga.   Termín konání: 27. 2. 2020…

V letošním roce bude zahájena činnost tří nových metodických kabinetů - kabinetu Prvostupňové vzdělávání, kabinetu Předškolní vzdělávání a kabinetu Přírodovědné vzdělávání. V současné době hledáme členy národních kabinetů z řad učitelů a řed…

V současné době hledáme kolegy na pozice Krajský ICT metodik pro Středočeský a Královéhradecký kraj Krajský koordinátor pro Olomoucký kraj Více informací najdete zde

Ve dnes 14. a 15. ledna 2020 proběhla jednání Stálé konference ředitelů, a to sekcí MŠ a ZŠ. Na programu jednání sekce MŠ byly např.:• revize kurikula,• další vzdělávání pro ředitele/ředitelky MŠ,• prostupnost mezi jednotlivými druhy škol a návaznost vzdělávacího systému,• centrální matrika …

Naše mateřská organizace Národní institut pro další vzdělávání byla k 1. 1. 2020 sloučena s Národním ústavem pro vzdělávání. Vznikla tak nová příspěvková organizace nazvaná Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).  Ke změně došlo na základě Opatření ministra školství, mládež…

Dovolujeme si vás pozvat na 5. mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Začínající učitel II, která proběhne ve dnech 3. – 4. prosince 2019 v Praze. Podrobný program najdete

Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje výběrová řízení na pozice členů krajských a oblastních kabinetů český jazyk a literatura, matematika a její aplikace a informatika a ICT. Hledáme aktivní učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol s daným zaměřením a …

Dnes probíhá odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících. Přímý přenos můžete od 10.00 do 16.00 sledovat

Odborníci z projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se zúčastní největší konference o technologiích ve vzdělávání v České republice Roadshow pro školy 2019, kterou pořádá firma Microsoft. Konference je určena pro učitele informatiky a probíhá v říjnu ve 1…

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci určenou pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  na téma Komunikace školy s partnerem.   Místa a data konání: Plzeň

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících Termín konání: 17. 10. 2019,  10:00 – 16:00 Místo konání: Konferenční centrum NIDV, Senovážné náměs…

Zajímají vás informace týkající se profesního rozvoje ředitelů? Chcete zjistit, jak se dál profesně rozvíjet? Chcete se inspirovat u kolegů? Zajímají vás možnosti další podpory? Přihlaste se na workshop k profesnímu rozvoji pro ředitele a zástupce …

Jste začínající učitel a zajímá vás, co je to adaptační období, jaký je jeho významu a jak vám může pomoci uvádějící učitel a vedení školy? Jste učitel s praxí a chcete působit jako uvádějí učitel se všemi důležitými kompetencemi? Máte již zkušenosti s uvád…

Projekt SYPO ve spolupráci s externí expertní skupinou pro přípravu Strategie 2030+ připravuje další ze série Moderovaných diskuzí. Tentokrát je hlavním tématem Strategie 2030+, konkrétně pak strategická linie 2 (SL2): podpora učitelů, ředitelů a dal…

Druhé jednání Pléna Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) proběhlo dne 22. 5. 2019 v krásných prostorách Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Ještě než se účastníci rozešli do zajímavých expozic muzea, proběhlo jednání, které mělo dvě klíčová témata – hlasování o usnesení SKŘ k…

Dovolujeme si vás pozvat na jednání Odborného panelu A - Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele. Termín konání: 5. 6. 2019, 10:00 - 16:00Místo konání: Národní …

Dovolujeme si pozvat ředitele i zástupce ředitelů všech typů a velikostí škol na moderovanou diskuzi. Představíme způsob používání vytvořeného nástroje, který by měl vedení škol sloužit ke zmapování vybraných oblastí vlastního profesního rozvoje.  Moderovaná diskuze se bud…

Školy, které mají zájem o metodickou podporu nebo informace týkající se využívání digitálních technologií ve výuce nebo při řízení školy, se mohou nově pomocí online formuláře obrátit na krajské ICT metodiky projektu SYPO. Formulář najdou na webových stránkách

Dne 13. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Český jazyk a literatura, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokviem vyvrcholila série prvních jednání Národních kabinetů, které bud…

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol nově ustanovené Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle dru…

Dovolujeme si vás pozvat na oblastní konference určené pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení na téma Komunikace školy s partnery. Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík.  Místa a data konání: …

Dne 6. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Informatika a ICT, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se bu…

Dne 27. 2. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV v Praze uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Matematika a její aplikace. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podp…

Jednání Odborného panelu A  Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele v rámci projektu SYPO, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363 Termín konání…

Dne 20. 2. 2019 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen NIDV) v Praze konalo ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO)…