Dovolujeme si Vás pozvat na oblastní konferenci určenou vedení škol na téma Klima školy. Konference proběhne online, prostřednictvím MS Teams, dne 6. 10. 2020 od 9:00.  Konference je účastníkům poskytována v rámci proj…

V říjnu 2020 zahajujeme kurzy vzdělávání určené pro školy se začínajícími učiteli a přihlašovat se na ně můžete právě nyní. Pokud jste ředitelkou/ředitelem školy, uvádějící učitelkou/učitelem nebo pokud učit právě začínáte, pak jsou kurzy SYPO určeny přímo v…

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) byl zmíněn jako jeden z významných projektů OP VVV, který pomáhal v době pandemie koronaviru. Vyzdvižena je především metodická podpora poskytnutá učitelům v oblasti ICT a vzdělávání na dálku, včetně série webinářů. Děkuj…

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma  Současná vzdálená výuka a my všichni tak trochu jako „začínající učitelé“ Odborný panel se koná online dne 11. 6. 2020 od 10:00 do 16:00 hod. Cíle Odborného panelu: Nalézt východiska v současné situaci učitelů - p…

Právě zahajujeme desátý týden s mimořádnými webináři, které pomáhají s online výukou. Prvních osm týdnů jsme vysílali každý všední den, nyní vám nabízíme tři webináře týdně. Naše webináře jsou zdarma a jsou zveřejněné na YouTube.  Seznam w…

Připravili jsme pro vás nový newslettter. Přečtěte si: o novinkách pro začínající učitele i učitele s praxí a pro ředitele, informace týkající se webinářů, rozhovor s lektorkou, koučkou a mentorkou Mgr. Janou Kazíkovou. Newsletter najdete

Na YouTube jsme umístili nové záznamy webinářů, které se konaly na podzim a v zimě 2019/2020 a které se týkaly oborových novinek. Najdete zde 6 webinářů k vý…

Nestihli jste první vlnu pilotáže vlastní podpory a chcete dosáhnout na odborné individuální konzultace v rozsahu až 20 hodin? Zajímá Vás sdílení zkušeností s ostatními řediteli - svá témata s nimi rádi proberete? Chtěli byste se zúčastnit benchlearningů, které pro Vás již brzy zveřejníme? …

Nově na webu najdete fotografie z tří setkání předsedů krajských kabinetů. Podejte se zde. jQuery( document ).ready(function() { jQuery(".magnific_popup").magnificPopup({ type: "image", enableEscapeKey:true }); });

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí s hlavním cílem prozkoumat portfolio jako kontinuální osobní nástroj profesního růstu pedagoga.   Termín konání: 27. 2. 2020…

V letošním roce bude zahájena činnost tří nových metodických kabinetů - kabinetu Prvostupňové vzdělávání, kabinetu Předškolní vzdělávání a kabinetu Přírodovědné vzdělávání. V současné době hledáme členy národních kabinetů z řad učitelů a řed…

V současné době hledáme kolegy na pozice Krajský ICT metodik pro Středočeský a Královéhradecký kraj Krajský koordinátor pro Olomoucký kraj Více informací najdete zde

Ve dnes 14. a 15. ledna 2020 proběhla jednání Stálé konference ředitelů, a to sekcí MŠ a ZŠ. Na programu jednání sekce MŠ byly např.:• revize kurikula,• další vzdělávání pro ředitele/ředitelky MŠ,• prostupnost mezi jednotlivými druhy škol a návaznost vzdělávacího systému,• centrální matrika …

Naše mateřská organizace Národní institut pro další vzdělávání byla k 1. 1. 2020 sloučena s Národním ústavem pro vzdělávání. Vznikla tak nová příspěvková organizace nazvaná Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).  Ke změně došlo na základě Opatření ministra školství, mládež…

Dovolujeme si vás pozvat na 5. mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Začínající učitel II, která proběhne ve dnech 3. – 4. prosince 2019 v Praze. Podrobný program najdete

Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje výběrová řízení na pozice členů krajských a oblastních kabinetů český jazyk a literatura, matematika a její aplikace a informatika a ICT. Hledáme aktivní učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol s daným zaměřením a …

Dnes probíhá odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících. Přímý přenos můžete od 10.00 do 16.00 sledovat

Odborníci z projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se zúčastní největší konference o technologiích ve vzdělávání v České republice Roadshow pro školy 2019, kterou pořádá firma Microsoft. Konference je určena pro učitele informatiky a probíhá v říjnu ve 1…

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci určenou pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  na téma Komunikace školy s partnerem.   Místa a data konání: Plzeň

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících Termín konání: 17. 10. 2019,  10:00 – 16:00 Místo konání: Konferenční centrum NIDV, Senovážné náměs…

Zajímají vás informace týkající se profesního rozvoje ředitelů? Chcete zjistit, jak se dál profesně rozvíjet? Chcete se inspirovat u kolegů? Zajímají vás možnosti další podpory? Přihlaste se na workshop k profesnímu rozvoji pro ředitele a zástupce …

Jste začínající učitel a zajímá vás, co je to adaptační období, jaký je jeho významu a jak vám může pomoci uvádějící učitel a vedení školy? Jste učitel s praxí a chcete působit jako uvádějí učitel se všemi důležitými kompetencemi? Máte již zkušenosti s uvád…

Projekt SYPO ve spolupráci s externí expertní skupinou pro přípravu Strategie 2030+ připravuje další ze série Moderovaných diskuzí. Tentokrát je hlavním tématem Strategie 2030+, konkrétně pak strategická linie 2 (SL2): podpora učitelů, ředitelů a dal…

Druhé jednání Pléna Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) proběhlo dne 22. 5. 2019 v krásných prostorách Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Ještě než se účastníci rozešli do zajímavých expozic muzea, proběhlo jednání, které mělo dvě klíčová témata – hlasování o usnesení SKŘ k…

Dovolujeme si vás pozvat na jednání Odborného panelu A - Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele. Termín konání: 5. 6. 2019, 10:00 - 16:00Místo konání: Národní …

Dovolujeme si pozvat ředitele i zástupce ředitelů všech typů a velikostí škol na moderovanou diskuzi. Představíme způsob používání vytvořeného nástroje, který by měl vedení škol sloužit ke zmapování vybraných oblastí vlastního profesního rozvoje.  Moderovaná diskuze se bud…

Školy, které mají zájem o metodickou podporu nebo informace týkající se využívání digitálních technologií ve výuce nebo při řízení školy, se mohou nově pomocí online formuláře obrátit na krajské ICT metodiky projektu SYPO. Formulář najdou na webových stránkách

Metodické kabinety jsou otevřeným společenstvím zaměřeným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik. Cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně system…

Dne 13. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Český jazyk a literatura, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokviem vyvrcholila série prvních jednání Národních kabinetů, které bud…

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol nově ustanovené Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle dru…

Dovolujeme si vás pozvat na oblastní konference určené pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení na téma Komunikace školy s partnery. Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík.  Místa a data konání: …

Dne 6. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Informatika a ICT, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se bu…

Dne 27. 2. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV v Praze uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Matematika a její aplikace. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podp…

Jednání Odborného panelu A  Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele v rámci projektu SYPO, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363 Termín konání…

Dne 20. 2. 2019 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen NIDV) v Praze konalo ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO)…