Seznam členů Národních kabinetů

Metodické kabinety jsou otevřeným společenstvím zaměřeným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik. Cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematického a koordinovaného rozvoje předmětových didaktik. V síti jsou vedle učitelů a ředitelů zapojeni také zástupci fakult, asociací, ČŠI atd.

Národní kabinet Matematika a její aplikace

Národní kabinet Informatika a ICT

Národní kabinet Český jazyk a literatura

 

Národní kabinet Matematika a její aplikace

Členové vybraní na základě výběrového řízení

PhDr. Jiří Bureš, Ph. D., Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci

Mgr. Tomáš Chrobák, Základní škola Baška

Mgr. Martin Krynický, Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Mgr. Magdalena Málková, Základní škola Prosperity

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D., Základní škola sv. Voršily v Praze

 

Jmenovaní členové

Mgr. Ivan Bartoš, Ph.D., Česká školní inspekce: Inspektorát v Jihočeském kraji

RNDr. Miroslav Bartošek, Národní pedagogický institut České republiky

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky

Mgr. Roman Hašek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D., Základní škola a mateřská škola Cejle

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Mgr. Jana Šímová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Svatopluk Pohořelý, MŠMT

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

Národní kabinet Informatika a ICT

Členové vybraní na základě výběrového řízení

Mgr. Jana Grzychová, Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice

Mgr. Jana Krichebauerová, Gymnázium Mladá Boleslav

Mgr. Marek Machalík, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D., Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Mgr. Radim Špilka Ph.D., Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

 

Jmenovaní členové

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra výpočetní a didaktické techniky

Mgr. Miroslav Pospíšil, Česká školní inspekce ČR, Inspektorát v Kraji Vysočina

Mgr. Alena Sochorová, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Mgr. Štěpánka Thérová, MŠMT

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické výchovy

Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Kateřina Parvonič, Jednota školských informatiků

Mgr. Daniela Růžičková, Národní pedagogický institut České republiky

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

Národní kabinet Český jazyk a literatura

Členové vybraní na základě výběrového řízení

Mgr. Markéta Krčmářová, Základní škola Prokopa Velikého 633, Kolín

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., Gymnázium, Praha 10, Přípotoční; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Bc. Jana Polčáková, Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

Mgr. Jana Štenglová, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová, Základní škola Prosperity

 

Jmenovaní členové

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Aleš Franc, Ph.D., Česká školní inspekce Praha

Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková, MŠMT

Mgr. Jana Chmátalová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Alena Sochorová, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Mgr. Josef Soukal, Gymnázium, Ústavní 400, Praha

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru