Odborný panel: Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma

Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele.

Odborný panel se koná online 25. 10. 2021 od 9:00 do 15:00.

Přihlásit se můžete do 20. 10. 2021 ZDE

Příspěvky odborného panelu:

  • Mantinely prováděné revize RVP - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR 
  • Představy a očekávání MŠMT jako zadavatele velké a malé revize RVP – Mgr. Jan Jiterský, zástupce ředitele Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT 
  • Změny v přípravě studentů budoucích učitelů vyplývající z revizí RVP - prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
  • Vliv revizí RVP na pedagogickou praxi a přípravu budoucích učitelů - doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni 
  • Možnosti ověřování - jak zjistit, zda revize RVP ZV měla očekávané dopady – Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI  
  • Revize RVP ke kvalitativní změně výuky učitelů nestačí – Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice 

Na každý příspěvek navazuje skupinová spolupráce formující otázky a výstupy odborného panelu SYPO. 

Cílem odborného panelu je:

  • pojmenovat a vymezit mantinely připravovaných změn;
  • poukázat na změny provázející přípravu studentů budoucích učitelů s dopadem na pedagogickou praxi;
  • nahlédnout na možnosti ověřování očekávaných dopadů revizí RVP ZV a
  • vymezit kvalitativní změny ve výuce učitelů. 

Pojďte s námi diskutovat a nastavit výstupy panelu vycházející ze školského prostředí a posouvající téma „velkých revizí“ na úrovni MŠMT.