Pozvánka na odborný panel 10. 5. 2022

Dovolujeme se vás pozvat na odborný panel na téma:

Různorodost začínajících učitelů – podpůrné a pomáhající profese – měnící se role provázejících a uvádějících učitelů

10. 5. 2022   |   9:00 - 15:00   |   online v ZOOM

Registrace do 9. 5. 2022 ZDE

Pojďte s námi diskutovat a nastavit výstupy panelu postavené na vašich zkušenostech ze školského prostředí a posunout problematiku „vstupujících začínajících učitelů do škol“ řešenou na úrovni MŠMT.


Program odborného panelu
 • 9:00 – 9:15   Zahájení odborného panelu

 • 9:15    I. blok – RŮZNORODOST ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ A JEJICH POTŘEB
  • 9:15 – 9:45       Cesty k učitelské profesi: jak se proměňuje role provázejícího učitele?  
   • Blanka Vaculík Pravdová – Učitel naživo
  • 9:45 – 10:35     Začínající učitel na střední odborné škole a učilišti – zkušenosti ze škol
   • Jana Hrkalová – členka realizačního týmu klíčové aktivity Začínající učitel SYPO
   • Jitka Kaplanová – garantka pilotáže, odborná asistentka Pedagogické fakulty, Univerzita Hradec Králové
   • Michael Tesař – ředitel Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou
  • 10:35 – 10:50   Moderovaná diskuze ve skupinách, náměty na výstupy odborného panelu
  • 10:50 – 11:00   Prezentace hlavních myšlenek ze skupinové diskuze
 • 11:00   II. blok – PODPŮRNÉ PROFESE
  • 11:00  11:15    Co přináší novela zákona o pedagogických pracovnících?
   • Kateřina Dufková - Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství MŠMT
  • 11:15 – 11:45    Podpůrné profese pomáhající začínajícímu učiteli. Co by mohla přinést novela zákona o pedagogických pracovnících, kdyby…
   • Dana Knotová – Ústav pedagogických věd MUNI
  • 11:45 – 12:00     Moderovaná diskuze ve skupinách, náměty na výstupy odborného panelu
  • 12:00 – 12:10     Prezentace hlavních myšlenek ze skupinové diskuze
 • 11:55 – 12:45    Polední přestávka

 • 12:45    III. blok – PROVÁZEJÍCÍ A UVÁDĚJÍCÍ UČITEL
  • 12:45 – 13:10     Uvádějící učitel, výběr, role v podpoře začínajících učitelů – diskuze aktérů
   • Jiří Taufer, Václav Nádvorník – spolupracovníci klíčové aktivity Začínající učitel SYPO
  • 13:10 – 13:40    Role provázejícího učitele a jeho podpora studentům učitelství na PdF UP
   • Martina Fasnerová – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • 13:40 – 14:15     Spolupráce provázejícího a uvádějícího učitele moderovaná diskuze
   • Vít Beran – ředitel Základní školy Kunratice a provázející a uvádějící učitelé
  • 14:15 – 14:30     Moderovaná diskuze ve skupinách, náměty na výstupy odborného panelu
  • 14:30 – 14:40    Prezentace hlavních myšlenek ze skupinové diskuze
 • 14:40 – 15:00   Shrnutí výstupů a závěr odborného panelu

Součástí každého příspěvku je prostor na položení otázek prezentujícím.