Pozvánka na mezinárodní konferenci

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci zaměřenou na profesní podporu vedoucích pracovníků škol, kterou připravil projekt SYPO NPI ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU.

Bezplatná konference „Support to Leadership in Education as a Way to School Improvement“ se koná v Praze ve dnech 15.-17. září 2022. Vybrané části programu budou tlumočeny do češtiny.

Konference se koná pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D., radního hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání. Zároveň jde o 30. výroční konferenci evropské sítě ENIRDELM, která se dlouhodobě zabývá podporou leadershipu ve vzdělávání. Převážnou část programu proto tvoří příspěvky jejích členů z různých koutů Evropy.

Hlavními řečníky konference jsou

  • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který bude hovořit o středním článku řízení, a
  • Georgios Zisimos z The European Training Foundation, který nahlédne na zlepšování kvality škol prostřednictvím spolupráce a představí model tzv. mezinárodních center odborné excelence.

Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 15. 9. od 17:00 hod. v Nostickém paláci, sídle Ministerstva kultury. Další dva dny budou probíhat v Grandium Hotelu Prague.

Přijďte si poslechnout zahraniční zkušenosti a seznámit se s výsledky posledních výzkumů. Využijte jedinečné příležitosti k odborné diskuzi a navázání mezinárodních kontaktů. Jste srdečně zváni a těšíme se na vás!

Registrujte se prosím ZDE nejpozději do 5. září 2022.