Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) na téma

Co se změnilo v tématu „začínající učitel“ od roku 2018 aneb reflektujeme výstupy odborných panelů SYPO

Odborný panel se koná 14. 12. 2022 od 9:30 do 15:00 v Konferenčním centru NPI ČR, Senovážné náměstí 25, Praha 1.

Registrace předem ZDE.

Pojďte s námi reflektovat a diskutovat témata a výstupy odborných panelů SYPO v tématu „začínající učitel“, aktualizovat výstupy realizovaných odborných panelů od roku 2018 a vyslat signál, co aktuálního je nutné řešit na úrovni MŠMT.


Program

  • Praktická příprava budoucích pedagogů
  • Začínající učitel: problémy – potřeby – podpora
  • Standard vstupu do učitelské profese
  • Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících
  • Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí
  • Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele

Jednotlivé části budou otevřeny krátkým příspěvkem odborného panelisty, který se na odborných panelech SYPO podílel.

Následně proběhne v pracovních skupinách debata s cílem analyzovat vybrané výstupy z daného odborného panelu a vymezit, co platí, neplatí, či jak se v čase změnilo a je aktuální. Výstupy skupin budou prezentovány odborným panelistou.

Na závěr odborného panelu SYPO proběhne shrnutí příslušnými pracovníky MŠMT, kteří zajišťují jejich následné zapracování do úkolů ministerstva školství.