Proběhlo ustavující jednání Stálé konference ředitelů

Dne 20. 2. 2019 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen NIDV) v Praze konalo ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO). Jejím cílem je zajistit podmínky pro další profesní rozvoj ředitelů a širšího vedení škol, např. poskytnutím průběžného vzdělávání v oblasti školského managementu, zajištěním informací týkajících se vedení lidí nebo rozšiřováním dalších profesních kompetencí. SKŘ chce také nabídnout prostor pro sdílení osobních zkušeností.

„Ustanovení SKŘ je v českém školství svým způsobem přelomový krok,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO, a dodává: „Mimo jiné poukazuje na to, že systematický profesní rozvoj ředitelů a vedení škol je jedním z klíčových prvků vzdělávacího systému, na který kladou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i zřizovatelé škol velký důraz.“

Členy SŘK jsou kromě ředitelů škol také zástupci MŠMT, ČŠI, NÚV a NIDV. Při sestavení nebyla opomenuta ani role zřizovatelů, členy jsou i zástupci Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Arcibiskupství pražského. Mezi členy patří také zástupci vysokých škol a odborné pedagogické veřejnosti.

„Plénum Stálé konference ředitelů se bude setkávat čtyřikrát ročně, jednotlivé sekce každé dva měsíce,“ říká Mgr. Bc. Martina Hovorková, týmová manažerka klíčové aktivity Management, a doplňuje: „Členové SKŘ se budou zabývat například Standardem ředitele nebo Modelem profesního rozvoje vedení škol, který v sobě zahrnuje i doporučení k systematickému a kontinuálnímu vzdělávání ředitelů a jejich zástupců v průběhu celé kariéry.“

Předsedou SKŘ se stal PaedDr. Josef Rydlo, jmenovaný ředitelkou NIDV Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou. Zvolenými místopředsedy čtyř sekcí SKŘ jsou:

  • Kamila Podrápská, Ph.D. – místopředsedkyně Sekce mateřských škol
  • Bc. Vlastimil Hubert – místopředseda Sekce základních škol
  • Mojmír Šemnický, MBA – místopředseda Sekce středních a vyšších odborných škol
  • Jiří Stárek – místopředseda Sekce základních uměleckých škol

Během ustavujícího jednání se členové SKŘ seznámili s Modelem systému podpory profesního rozvoje vedení škol, s cíli a strukturou SKŘ a se základními dokumenty a harmonogramem činnosti SKŘ. Proběhla také volba místopředsedů. Nezbytnou součástí jednání bylo stanovení nejbližších úkolů a zpracování plánů činností SKŘ pro rok 2019.