Adéla Hufová, učitelka ZŠ Dubí 1, působí v kabinetu Český jazyka literatura a jako předsedkyně v kabinetu Společenskovědního vzdělávání. Jak vnímá mezipředmětovou spolupráci „svých“ kabinetů a proč je často propojuje? A co jí přináší spolupráce v národních kabinetech…

Jean Piaget popsal děti jako „malé vědce“ a řekl, že „pokud budete sledovat děti, můžete zjistit něco nového“1. Už více jak 20 let, co stojím za katedrou, se přesvědčuji o pravdivosti tohoto tvrzení. Každý den v práci zažívám nová, neopakovatelná dobrodružství, učím se nové a moc mě …

Mgr. Bc. Soňa Daňková, členka Krajského kabinetu Přírodovědné vzdělávání v Kraji Vysočina a učitelka ZŠ Seifertova 5, Jihlava začala v kabinetu působit v nelehkém období plném epidemiologických omezení a online setkávání. Přesto se do práce pustila s vervou sobě vlas…

Mgr. Soňa Havlíčková působí jako předsedkyně Krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina, členka Národního kabinetu Český jazyk a literatura a učitelka na SŠ stavební v Třebíči. Více než dvacet let učí kromě českého jazyka a literatury také …

Mgr. Lucie Topinková, místopředsedkyně Krajského kabinetu v Kraji Vysočina a učitelka ZŠ Komenského 2 ve Žďáře nad Sázavou, učí již 25 let a učit ji stále baví. Hledala možnost, jak se dále rozvíjet, a my jsme rádi, že ji našla v krajském kabinetu Český jazyk a liter…

Mgr. Lucie Dostálková je členkou Krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina a učitelkou češtiny a dějepisu na nižším i vyšším stupni Gymnázia Chotěboř. Její představy o tom, jak by měla probíhat výuka a co by měla studentům přinášet, jsou velmi jasn…

Co pro vás znamená pojem „začínající učitel“? Momentálně náplň mého života. Od září jsem to totiž já – začala jsem učit na ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze český jazyk a literaturu. Tento nový životní stav s sebou přinesl a stále přináší plno nových a zajímavých zkušenos…

V čem spatřujete přínosy projektu SYPO a proč jste se vy osobně rozhodl do projektu zapojit?  Projekt SYPO si klade za cíl výrazně podpořit ucelenost systému profesního rozvoje učitelů a ředitelů škol, což považuji za velmi potřebné. Oceňuji, že projekt je dostatečně ambiciózní, míří na r…

Jaký dopad mohou mít metodické kabinety na všechny učitele, tedy i ty, kteří nejsou do kabinetů přímo zapojeni? Jak mohou kabinety ovlivnit jejich práci? Jeden z hlavních cílů kabinetů vidím ve vyhledávání a propagaci zajímavých aktivit z učitelské praxe. Ve školách pracu…

Jaký dopad mohou mít metodické kabinety na všechny učitele, tedy i na ty, kteří nejsou do kabinetů přímo zapojeni? Jak mohou kabinety ovlivnit jejich práci? Metodické kabinety jsou profesní společenství učitelů, která podpoří činnosti jednotlivých učitelů od té nejnižší, …

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová je ředitelkou MŠ v Lukách Rakovník. Kromě toho je od roku 2018 aktivně zapojena v klíčové aktivitě Začínající učitel projektu SYPO. Od letošního roku je také členkou Stálé konference ředitelů. Jaké jsou podle vás úkoly ředitelky při uvád…

Začínající učitel je v českém školství ohrožený druh, minimálně jako rys ostrovid. Ne snad, že by byl ohrožen přímo na životě, i když i to by se mohlo občas zdát, ať již během samotné výuky, případně při vykonávání dozoru na školních chodbách. Ty si totiž mnohdy nezadají s tou největší bitev…