Mgr. Josef Slovák: Poptávka od učitelů po sdílení zkušeností je velká. Jsem přesvědčený, že kabinety mají smysl.

Co pro vás představují metodické kabinety?

Metodické kabinety představují prostor pro setkávání učitelů stejných aprobací napříč školami i regiony. V  kabinetech bude docházet mimo jiné k seznamování se s novinkami v jednotlivých oborových didaktikách nebo ke sdílení zkušeností, tipů, osvědčených metod či inspirativních výukových materiálů.

Co učitelé získají zapojením do kabinetů?

Předpokládáme, že do metodických kabinetů se budou hlásit hlavně aktivní učitelé, které baví učit a kteří se chtějí dozvědět něco nového. Jejich motivací může být také to, že chtějí inspirovat ostatní a podělit se o své zkušenosti z praxe. Díky zapojení do metodických kabinetů budou tito učitelé aktivně působit v síti pedagogů stejné odborné kvalifikace. Budou se podílet na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a její koncepci, a to na národní, krajské a oblastní úrovni. S kolegy z jiných škol budou moci sdílet příklady inspirativní praxe, získají odbornou profesní podporu, inspiraci, ověřené podklady a informace a budou moci dále prohlubovat svou odbornou kvalifikaci. Zjistí, jaké jsou nové trendy a  poznatky v  jejich aprobaci. Budou moci využívat široké nabídky studijních materiálů, e-learningů, webinářů, workshopů apod.

Kdo se již nyní může zapojit?

V současné době hledáme do krajských a oblastních metodických kabinetů aktivní učitele 1. a 2. stupně ZŠ a učitele středních škol s aprobací český jazyk, matematika nebo informatika.

Vy sám za sebou máte mnohaletou pedagogickou praxi, jak na ni vzpomínáte?

Jako učitel a později jako ředitel jsem působil na Střední odborné škole Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Na odborných školách studenti dávají většinou přednost praktickým předmětům a tak jsem to jako učitel matematiky neměl zrovna jednoduché. Myslím, že je důležité studenty zaujmout, nastavit si jasná pravidla a být důsledný. Zároveň je potřeba být otevřený a přátelský. Ze zkušenosti vím, že studenty si nejlépe získáte, pokud s nimi budete jednat na rovinu.

Jak jste vy jako učitel využíval sdílení zkušeností, tipů a metod výuky? Zaujala by vás myšlenka metodických kabinetů?

Každý učitel, který se zajímá o svůj předmět, má přirozenou touhu se dál rozvíjet a posouvat. A jednou z nejběžnějších forem osobního a profesního rozvoje je podle mě vzájemná výměna zkušeností a postřehů s kolegy. Myslím, že i to je jeden z důvodů, proč obdobná forma kabinetů fungovala již dříve. Já jsem se například zúčastňoval pravidelných schůzek s dalšími matematiky z regionu. Tyto schůzky byli vždy velmi odborné, koncepční a hlavně podnětné. V současnosti je poptávka ze strany učitelů po sdílení zkušeností velká, proto jsem přesvědčený, že metodické kabinety mají smysl a budou mít úspěch. Myslím, že je důležité udělat z výměny zkušeností, která nyní probíhá spontánní, opět dlouhodobou a zejména systematickou činnost.

Mimochodem dříve byl běžný také institut uvádějícího učitele, který je spolu s institutem začínajícího učitele důležitou součástí projektu SYPO. Od své uvádějící učitelky, kterou byla Jana Kadulová, jsem získal velmi cenné rady a zkušenosti, které využívám dodnes.

Na co ze své praxe učitele nejraději vzpomínáte?

Velmi rád vzpomínám na to, jak studenti dychtili po praktických činnostech v odborném výcviku  na dílnách, restauracích a ve firmách, která je bavila. Navíc jsme měli štěstí na šikovné studenty, kteří dosáhli úspěchů i na oborových soutěžích. Největším zážitkem bylo pro mě i pro ně předávání dřevěných hraček a modelů vyrobených našimi studenty k vánocům  dětem z mateřské školy. Bylo nádherné vidět studenty, jakou mají radost, že se jejich výrobky dětem líbí. Rád potkávám bývalé studenty, kteří jsou dnes šťastní ve svém osobním i profesním životě, stále se věnují řemeslu a zároveň si rádi zavzpomínají na společné chvíle a zážitky na střední škole.

Josef Slovák


Mgr. Josef Slovák
vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, působil jako učitel a  ředitel ve Vsetíně, byl radním města Vsetína, zastupitelem Zlínského kraje a radním kraje s gescí pro oblast školství, mládeže a sportu. V projektu SYPO je zodpovědný za klíčovou aktivitu Kabinety, sídlí na pražském pracovišti.