Mgr. Bc. Martina Hovorková: Nároky na ředitele jsou obrovské, proto jim nabízíme profesní podporu.

Co je to Stálá konference ředitelů? 

Stálá konference ředitelů (dále jen SKŘ) představuje prostor pro sdílení zkušeností a další profesní rozvoj. Je určena pro ředitele a zástupce ředitelů mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol. Zapojí se také zástupci zřizovatelů škol, státní správy, vysokých škol a  odborné veřejnosti. Členové SKŘ budou spolupracovat na tvorbě modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol, navrhovat úpravy modelu a aktivně se podílet na jeho implementaci do školské praxe. SKŘ bude formulovat aktuální priority v  oblasti profesního rozvoje vedení škol i způsoby vhodné metodické podpory pro jejich naplnění. Bude poskytovat podporu školám v oblasti řízení škol, rozvoje a vedení lidí a mnoho dalšího. 

V čem vy osobně jako bývalá ředitelka vidíte přínosy Stálé konference ředitelů? 

Jako přínos směrem k vedení škol vidím možnost předávání zkušeností a pocitu, že v tom ředitel „není sám“. Do funkce ředitele mnohdy vstupují mladí a nadšení jedinci, kteří mohou v praxi rychle vyhořet. Jmenováním získávají odpovědnost za fungování školy a nástup do funkce bývá rychlý. Z učitele se stává manažer, který ručí za chod školy, který se musí zorientovat v nejrůznější problematice spojené s řízením školy i vedením pedagogického týmu a který se musí mimo jiné naučit také odpočívat. Toto a mnoho dalších témat bude součástí profesního rozvoje ředitele. 

Směrem k institucím a vzdělávací politice je přínos ve vzniku uskupení praktiků, kteří jsou z různých regionů České republiky. V některých ohledech se liší školství a pohled na funkci ředitele v různých krajích. Zde je možnost sbírat informace o těchto odlišnostech i o možnostech zjednodušení postupů. A snížit tak zátěž na vedení škol. 

S čím jste jako ředitelka nejvíce bojovala? 

S časem. Sladit čas věnovaný učitelům, rodičům, výuce a úřadům je někdy těžké. Když se snažíte vyjít vstříc i dalším, například odborníkům z praxe, studentům učitelství apod., zabralo to dost času. Škola, na které jsem působila, má tři pracoviště a přebíhání (a přejíždění) mezi nimi vyžadovalo také čas. A velkým problémem je suplování na malé škole. 

Máte nějakou zábavnou nebo zajímavou historka se studenty/učiteli? 

Historky rychle zapomínám. Vždy jsem se snažila o přátelské prostředí mezi učiteli i dětmi. Osobní přátelství mezi učiteli vyřešilo lecjakou problematickou situaci. S některými dodnes pracujeme na dalším projektu. Dětem ze školy dodnes vařím na letním táboře. 

 Martina Hovorková


Mgr. Bc. Martina Hovorková 
působí jako týmová manažerka klíčové aktivity Management projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů na pražském pracovišti. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, pracovala ve Výzkumném ústavu pedagogickém a České školní inspekci, byla ředitelkou Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata.