Učitelé mají chuť vzdělávat se i v létě, do Letní online školy se dosud přihlásilo téměř 2 500 účastníků

Součástí Letní online školy je 105 webinářů, které přinášejí konkrétní tipy do vyučovacích hodin a představují nejrůznější metody výuky či novinky v oborových didaktikách. Zájemci o zhlédnutí se mohou po přihlášení na webinář podívat kdykoli a kdekoli. Projekt SYPO realizuje NPI a na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

V letní škole jsou všechny webináře projektu SYPO, které vznikly v uplynulých dvou letech. „Účastníci tak získávají možnost vidět i ty webináře, které možná nestihli, nebo se mohou vrátit k těm, kterých se zúčastnili,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Jsme v druhé půlce prázdnin a podle počtu přihlášených účastníků je vidět, že čeští učitelé v létě nezahálí a věnují svému profesnímu rozvoji mnoho času.“

Obsahově webináře podporují dosud existující metodické kabinety a zaujmou tudíž učitele českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a učitele a učitelky v mateřských školách a na prvních stupních ZŠ.

Letní online škola SYPO byla spuštěna 28. 6. 2021 a na jednotlivé webináře je možné přihlásit se celé léto.

Nejsledovanější webináře

  1. Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole
  2. Jak na podnětné prostředí pro učení
  3. Komunikace pedagogů MŠ s rodiči
  4. Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy
  5. Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ
  6. Hry v hodinách matematiky
  7. Badatelsky orientované vyučování (BOV)
  8. Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý
  9. Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe
  10. Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy